MEDLEM: Rørnorge-advokat Trond Martinussen er sekretær i Håndverkerklagenemnda.
MEDLEM: Rørnorge-advokat Trond Martinussen er sekretær i Håndverkerklagenemnda.

ARBEIDSLIV

Uorganiserte på klagetoppen

Rørleggerbedriftene som ikke er organisert, får desidert flest klager. Ni av ti som klager til Håndverkerklagenemnda, gjør det på uorganiserte bedrifter.

Published

Nemnda er dårlig kjent, og Forbrukerrådet påstår at den ikke finnes. Svært få forbrukere tar saken sin videre til Håndverkerklagenemnda.

I fjor gikk Trond Martinussen ut og ba om flere klager. Advokaten i Rørentreprenørene er sekretær i Håndverkerklagenemnda. Han fastslo at det slett ikke er noe problem for nemnda å ta inn flere saker.

Bare to rørleggersaker

Et år senere er slett ikke nemnda oversvømt av klagesaker. Langt derifra. Totalt fikk nemnda 49 henvendelser i fjor. 44 av dem kunne ikke behandles.

Det er nemlig bransjeforeningene i byggenæringen som står bak klagenemnda, sammen med Huseiernes Landsforbund som representant for forbrukerne. Representanter fra bransjeforeningene for kobber og blikk, rør, byggentreprenører, elektro eller gartnere er med når nemnda behandler klager mot medlemmene deres.

Klager mot ikke-medlemmer, derimot, kan ikke nemnda behandle. Og de er langt de fleste. I fjor behandlet Håndverkerklagenemnda to klager på rørentreprenører. Elleve klager på rørleggere handlet om bedrifter som ikke er med i Rørentreprenørene Norge.

Dårlig kommunikasjon

Når forbrukerne blir så misfornøyde at de klager, er det først og fremst på grunn av manglende kommunikasjon mellom bedriften og kunden.

– Vi anbefaler medlemsforetakene å bli mer formelle og bruke skriftlige kontrakter der dette er naturlig – eller gi skriftlige tilbud som tar klare forbehold der hvor prisangivelse er vanskelig fordi arbeidets omfang er uoversiktlig, skriver nemnda selv i årsrapporten sin for i fjor.

Forsiktig med pris

Først og fremst bør du være forsiktig med å si noe som helst om mulig pris på et oppdrag selv om oppdragsgiver presser på, råder nemnda. Det skal nemlig lite til før en eventuell rettssak regner det som at du har gitt et bindende prisoverslag.

Når oppdraget er enkelt og det er liten vits i noen lang kontrakt, så anbefaler klagenemnda likevel at du bekrefter det med en SMS eller en epost. Der bør du få frem timeprisen, at du også fakturerer for kjøring, om du bruker lærling, hvordan det i tilfelle faktureres og hvilket påslag du bruker på materiell. Dette er billig, går fort og hindrer mange tvister.

Dårlig oppslutning

I den samme årsrapporten slår nemnda selv fast at oppslutningen er altfor lav og at både markedsføringen og nettsiden kan være årsak.

Forbrukerne vet rett og slett ikke at de har muligheten til å klage på på denne måten og få behandlet saken raskt og gratis. Forbrukerrådet lenker ikke til nemnda, men melder i stedet at den er nedlagt. Det eneste som står om Håndverkerklagenemnda på nettsidene til det statsfinansierte rådet, er en elleve år gammel tekst om at «Håndverkerklagenemnda avvikles».

Rask behandling

I motsetning til domstoler og andre som behandler klager, så er Håndverkerklagenemnda rask. De fleste sakene behandles innenfor fristen på 90 dager. Når det går lengre tid, så skyldes det at det trengs å hente inn mer informasjon og til dels at partene i sakene bruker lang tid på å svare.

Når nemnda behandler rørleggersaker, består den av Trond Martinussen og Martin Rynning fra Rørnorge, Annita Magnussen og Jens Petter Bull fra Huseiernes Landsforbund, med pensjonert lagdommer Peter Chr. Meyer som formann.

Powered by Labrador CMS