Hvordan montere lekkasjestoppere riktig?

Rørhåndboka 2021 er oppdatert slik at rørleggeren skal kunne montere automatiske lekkasjestoppere på riktig sted og på riktig måte. Det er ofte i andre rom enn våtrom at det er spesielt viktig med lekkasjesikring.

Published Last updated

I Rørhåndbokas kapittel 314.08 finner du oppdatert informasjon om nettopp dette. I siste versjon er det blant annet en grundig utredning av temaet, en oversiktlig matrise over plassering og en sjekkliste for montering. Det er nyttig også for rådgivere og andre i bransjen som jobber med slike anlegg.

Flere mulige feilkilder

– Det er mange positive sider ved lekkasjestoppere, men vi må huske på at også for denne innretningen kan det være utfordringer. Det er viktig at innretningen monteres riktig og på riktig sted i forhold til andre funksjoner i rørsystemet. All automatikk og bevegelige deler har behov for vedlikehold og noen ganger utskiftning. Ingen ting varer evig, og det er viktig at eieren av en slik innretning til enhver tid vet at den fungerer etter formålet.

Dette sier Tor Erling Andersen i Flis- og Rørleggersenteret Tor Erling Andersen AS på Brunlanes i Larvik. Han har lang erfaring med montering av lekkasjestoppere.

Løpende faglig oppdatering

Andersen sier det er gledelig at det også kommer flere varianter med ulike ventiltyper på markedet. Magnetventil er ikke alltid det beste for sikkerheten man ønsker å oppnå. Flere leverandører kommer også med automatiske lekkasjestoppere med motoriserte ventiler.

– Kravene til deteksjon av vannlekkasjer og fukt har økt de siste årene og vi i Tor Erling Andersen AS er alltid utstyrt med siste utgave av Rørhåndboka. Som medlem av Rørentreprenørene Norge får jeg alltid et eksemplar tilsendt i posten. Jeg kjøper også en utgave til hver av rørleggerne hos meg, slik de alltid er oppdatert på fagkunnskapen. Det er viktig å ikke gå ut på dato, hverken for produkter og løsninger eller det man har inni hue, sier sjefen for rørleggerbedriften i Larvik.

Her kan du lese mer om Rørhåndboka 2021 og bestille den.

Det er Teknisk forskrift (TEK17) som stiller krav til bruk av automatiske lekkasjestoppere der det er fare for vannskader ved ledningsbrudd.

820 sider kunnskap

Sidene om automatiske lekkasjestoppere er bare noen av de mange nye og oppdaterte bladene i Rørhåndboka.

– Det har kommet mer stoff om HMS og arbeidsmiljø, det er et oppdatert blad med tips og råd om problemløsere i hverdagen, og det har også kommet noen nye blader spesielt rettet mot smittevern i forbindelse med tiltak mot korona, sier fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge som er hovedforfatter av boken.

Han legger til at blader om dimensjonering er endret, det er kommet et nytt blad om minimumsvanntrykk og dimensjonerende vanntrykk og en ny vurdering av legionella, samt mange andre oppdateringer av tekniske temaer.

Bestilles hos NemiTek

Det er Rørentreprenørene Norge som leverer innholdet til Rørhåndboka og som står som faglig garantist, men boken utgis, selges og distribueres av NemiTek.

– Vår ambisjon er å være ledende på formidling av kunnskap til bransjen, og Rørhåndboka er sentral i det arbeidet. Dette er det 27. året boken utgis, og vi er stolte over å bidra til rørleggernes høye faglige kompetanse, sier aktivitets- og kompetansesjef Thomas Fransrud i NemiTek.

Powered by Labrador CMS