SJEKKING: Nå skal vannmålerne oppfylle kravene hele tiden, og ikke bare når de selges. Det kan gi mer arbeid til rørleggerne, tror Andreas Strande Hjorth.
SJEKKING: Nå skal vannmålerne oppfylle kravene hele tiden, og ikke bare når de selges. Det kan gi mer arbeid til rørleggerne, tror Andreas Strande Hjorth.

SANITÆR

Nye regler gir mer rørleggerarbeid

Nå har kommunene overtatt ansvaret for vannmålerne: – Det kan godt bety flere oppdrag for rørleggerne, tror tilsynsingeniør Andreas Strande Hjorth i Justervesenet.

Published Last updated

Fra nyttår gjelder det nye regler for vannmålere. Blant annet betyr den oppdaterte vannmålerforskriften at vannmålerne skal oppfylle kravene hele tiden mens de er i bruk, og ikke bare når de selges.

Ikke egne rørleggerkrav

– Nå er det kommunen som har fått ansvaret for alle vannmålerne som står ute i de norske hjem: At de er montert riktig, at de er egnet for det systemet de står i og at de har tilstrekkelig lave målefeil, sier Andreas Strande Hjorth.

Han er tilsynsingeniør i Justervesenet. Det statlige direktoratet har ansvaret for reglene innenfor måleteknikk. Kommunene, på sin side, har nå fått pålegg om å ha et internkontrollsystem som følger opp kravene i vannmålerforskriften.

– Siden det er kommunen som tar betalt for vannet, er det de som har det overordnede ansvaret, men vi vet jo at det er rørleggeren som i hovedsak står for montering. Det er ikke noen krav fra Justervesenet til rørleggeren. Men vi vil stille krav til kommunene om at de kvalitetssikrer at det er montert riktig og at det er valgt riktig type vannmåler og riktig dimensjon, forteller Hjorth.

Kan bli flere jobber

Han ser ikke på den delen av jobben som spesielt komplisert for fagfolk.

– Jeg har stor tiltro til at rørleggerne gjør riktig jobb i dag. Det blir ikke mer for rørleggeren å gjøre med å følge kravene. Derimot er det mulig at det blir noe mer krav til kontroll og utskiftning av vannmålere. Det er mulig at det blir mer jobb og flere oppdrag, sier han.

– Så er det mulig at rørleggeren får litt flere krav til dokumentasjon og kanskje også til kursing. Det er opptil kommunene å avgjøre hva som er tilstrekkelig.

Andelen vokser sakte

Nylig kunne du lese på nemitek.no hvordan vannmålerandelen i norske hjem vokser svært sakte, selv om avgiftene øker og ekspertene anbefaler vannmåler for å slippe å betale for mer enn husstanden bruker. I fjor hadde 37 prosent av norske boliger vannmåler.

Vannmålerne som selges, skal ha vært testet, og den skal oppfylle kravene i måleinstrumentdirektivet. Det er et EU-direktiv fra 2014.

Noen kommuner har hatt krav til nøyaktighet på vannmålerne når de er i bruk hjemme hos kundene, men de kravene har vært forskjellige i forskjellige kommuner, sier Hjorth. Nå skal alle vannmålerne oppfylle kravene i direktivet også når de er i bruk.

– Nå skal kommunene kvalitetssikre måleverdiene og håndteringen av dem gjennom hele måleverdikjeden, forklarer Andreas Strande Hjorth.

Det betyr både avlesningen av måleresultatet og all den videre registreringen, avregningen og faktureringen.

– Justervesenet vil følge opp kommunene med systemtilsyn for å sikre at forskriften ivaretas, sier han.

Powered by Labrador CMS