Bildetekst: Årets søkertall viser at flere velger yrkesfag. Rørleggerlinjen er en av de yrkesfaglige linjene som har flere søkere, også jenter. (Illustrasjonsfoto: Rørleggerkjeden VB)

Tiltakene virker: Flere velger yrkesfag

Flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1.

Published

I år er det 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1. – Med yrkesfag er det gode jobbmuligheter, og man kommer seg tidlig ut i arbeidsmarkedet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Tom Erlend Skaug (H).Årets søkertall fra førsteinntaket til videregående opplæring viser at yrkesfagene utgjør 51 prosent av søkerne på Vg1.– Jeg er glad for at stadig flere unge velger yrkesfag, og i år er det 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1. Det er behov for flere fagarbeidere i fremtiden, og regjeringen har vært tydelige på at det er lurt for unge å velge yrkesfag. Med yrkesfag er det gode jobbmuligheter, og man kommer seg tidlig ut i arbeidsmarkedet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Tom Erlend Skaug (H).

Ny struktur

Regjeringen har styrket yrkesfagene med 630 millioner siden 2013. Lærlingtilskuddet er økt med nærmere 25.000, det er satt læreplassrekord fire år på rad og vi satser på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere, opplyser Skaug.– Fra 2020 vil elevene få en ny struktur for yrkesfag, og fellesfagene i videregående opplæring fornyes slik at de blir mer yrkesrettede, og mer i tråd med det ungdommene møter i sin arbeidsdag.

Store kjønnsforskjeller

Gutter dominerer i stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Dette er en kjønnsforskjell som har holdt seg stabil over tid.Og det er størst overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Men her har imidlertid andelen gutter økt betydelig de siste ti årene.

Flere jenter til rørleggerfaget

Årets tall viser også en økning i søkertallene til rørleggerlinjen, og ikke minst at flere jenter ønsker å bli rørleggere enn tidligere.– Det er positivt at flere jenter søker seg til rørleggerfaget i 2019. For yrkesfagene som helhet ser vi derimot at kjønnsforskjellene holder seg relativt stabile over tid.– Selv om det er positive trender hvor for eksempel andelen gutter øker på design og håndverk og helse og oppvekstfag, så er det fremdeles behov for at både jenter og gutter oppfordres til å velge utradisjonelt. Alle fag har godt av en god kjønnsbalanse, sier Skaug.

Regjeringens yrkesfagsatsinger

 

  • Fornyer strukturen for yrkesfag. Fra 2020 vil elevene få tidligere spesialisering.
  • Fornyer fellesfagene i videregående opplæring som vil gi en sterkere yrkesretting av fellesfagene slik at de er i tråd med det ungdommene møter i sin arbeidshverdag.
  • Innført et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen for gi flere elever mulighet til yrkesretting tidligere.
  • Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom yrkesfaglærerløftet, styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen for yrkesfag.
  • Gitt yrkesfagelever rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Gjør veien fra yrkesfag inn til høyere utdanning enklere.
  • Økt lærlingtilskuddet med nærmere 25 000 kroner per kontrakt. Gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.
  • Skjerpet kravet om bruk av lærlinger overfor bedrifter som vil vinne offentlige anbud.
  • Laget en egen strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter.
  • Regjeringen har i budsjett for 2019 styrket yrkesfagene med til sammen 30 mill. kroner. Dette kommer på toppen av om 600 mill. kroner til yrkesfagene i perioden 2013-2018.
 (regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS