HISTORISK: Knallsterkt salg av varmepumper i andre kvartal løfter optimismen hos leverandørene etter et tungt første kvartal.

Rekordtall for varmepumper

I et koronapreget andre kvartal endte salget av luft-luft-varmepumper på sist høyeste nivå noensinne. Bransjeorganisasjon og leverandører puster lettet ut etter veldig sterke tall.

Published Last updated

Salget av varmepumper av typen luft-luft økte med ti prosent i andre kvartal i år i forhold til samme periode i fjor. Det er så sterkt at salget samlet i andre halvår var det nest beste noensinne, til tross for et svakt første kvartal, viser ferske tall som bransjeorganisasjonen Norsk Varmepumpeforening (Novap) har gitt Nemitek tilgang til.

De dyrere vannalternativene har ikke like sterke tall. For luft-vann er salgstallene på linje med de man hadde i 2014–2016. Salget i andre kvartal i år i forhold til samme periode i fjor, er minus 41 prosent. Salget av væske-vann var om lag som i 2017, noe som betyr en nedgang på 46 prosent i forhold til andre kvartal i 2019.

Ny optimisme

Prognosesenteret forventet i mars at luft-luft-varmepumper vil stabilisere seg på et høyt salgsvolum de kommende årene, siden erstatningssalget øker og at denne varmepumpetypen har etablert seg som en populær teknologi for oppvarming og kjøling som mange husstander har råd til.

– Vi var usikre på om lave strømpriser, mild vinter og korona ville svekke markedet, noe vi ikke kan se for annet kvartal, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap.

– Våren og koronaepidemien har vært tøff for oss. I flere uker ble bryteren slått fullstendig av da bedrifter og montører satt hjemme, men halvårets siste måneder ga oss meget gode salgstall. Vi ligger fortsatt bak 2019, men har stor tro på at vi nå kan få bygge videre. Vi velger å satse selv om det er nedgangstider og skal blant annet ansette flere på salg, teknisk støtte og service på større maskiner, sier salgsdirektør Thomas Karlson i Daikin.

Flere faktorer forklarer

I varmeperioden i juni var det stor etterspørsel etter luft-luft-varmepumper som også kan brukes til kjøling. Mange har vært hjemme siden mars, og dyre utenlandsferier er blitt avlyst. Ulike undersøkelser viser at mange husstander har valgt å bruke mye penger på oppussing og innkjøp til boligen.

– Luft-luft-varmepumper har en overkommelig pris for mange, men vi har ikke fått avdekket hvorfor salgstallene er så sterke som de er. Utskifting av gammel varmepumpe, behov for kjøling, generell oppgradering og investering i bolig, samt at luft-luft ikke bare sparer penger, men gir økt komfort, er nok viktige drivere, sier Hagemoen.

– Vi har merket store svingninger i etterspørselen. For luft-luft til boliger var første kvartal svakt, men salget tok seg opp i andre kvartal. Det virker som om detaljhandelen og nettbutikker heldigvis ikke tar store markedsandeler fra faghandelen, sier salgsdirektør Andreas Kvamme i ABK-Qviller.

Tyngre for vann

Luft-vann og væske-vann fortsetter nedgangen siden sommeren 2019 da Enova reduserte støtten til disse varmepumpene. Denne typen varmepumper har gode støtteordninger i mange land i Europa, mens støtten fra Enova ligger nå på et lavt nivå.

Selv om disse varmepumpene ofte er en god økonomisk investering, oppleves kostnaden høy og nedbetalingstiden lang. Hagemoen mener at lave strømpriser og usikkerhet rundt Korona nok har bidratt til at husstander utsetter eller dropper investering i denne typer varmepumper.

– Byggereglene fra 2016 stimulerer heller ikke til valg av varmepumper, noe som gjenspeiles i at flere nye eneboliger leveres uten varmepumper eller vannbåren varme, sier han.

– For luft-vann bolig var første kvartal ok, men andre kvartal ganske svakt. For væske-vann og avtrekksvarmepumper for bolig har etterspørselen generelt vært lavere enn i fjor. Etterspørselen etter større vannbaserte varmepumper for yrkesbygg virker å være økende, og da spesielt innen naturlige kuldemedier hvor vi har et godt produktspekter. Det er også positivt at etterspørselen etter luft-luft varmepumper til yrkesbygg viser en veldig positiv trend, kommenter Kvamme.

Stikk til Enova

Kvamme sier det er gledelig at Enova har reversert og utsatt noen av de varslede kuttene i støttesatser.

– Det virker som Enova er mer opptatt av luftige industriprosjekter enn å gi tilbake til husholdningene det som vitterlig betales inn via strømregningen, mener han.

Av de 250 millioner kronene som Enova skal tilbakebetale som støtte til husholdninger i år, er det så langt bare utbetalt 92 millioner.

– Enova argumenterer for at støtte skal gå til innfasing av ny teknologi, men de mest populære støttetiltakene nå går til balansert ventilasjon, noe som neppe kan kvalifisere. Ingen av de tiltakene som støttes, kan måle seg med varmepumper hvis det å spare mest mulig energi skal være målet framholder Kvamme.

Powered by Labrador CMS