FORURENSING: UV-stråler svekker maling og isolasjon, så forsyner fugler og dyr seg.

Hakker løs på varmepumper

UV-stråling svekker isolasjonen på rørene til en varmepumpe. Så forsyner fugler og gnagere seg. Resultatet er dårligere effekt og plast i naturen.

Published

– Fra kontorvinduet ser jeg rett ned på noen rør for vannkjøling som er fem år gamle og hvor gårdeier ikke har villet investere i metallmantling, men heller gått for maling. Som bildene viser har «kråkene» begynt å forsyne seg, sier administrerende direktør Daniel M. Kristensen i ABK-Qviller.

Økende problem

Cellegummi benyttes som rørisolasjon både på vannrør og rør for kuldemedier, inklusiv varmepumper. Kristensen sier at alle som har jobbet i felt, kjenner til at utendørs eksponert cellegummi etter kort tid blir utsatt for degenering som følge av UV-ståling og skade fra fugl og andre dyr.

VITNE: Fra eget kontorvindu ser Daniel M. Kristensen rør som ikke er tilstrekkelig beskyttet.

– Jeg har ved selvsyn sett fuglereir som inneholder biter av cellegummi. Slik vi ser det, skal en riktig montering av cellegummiisolerte rør beskyttes med egnede UV-bestandige kanaler eller mantling, framholder han.

Nylig bragte Nrk en reportasje om fugler som gikk løs på varmepumper. Der sa Jan Alexander Hansen i Re varmeteknikk ved Horten at ingen vel har oversikt over hvor stort problemet er samlet sett, men at det har økt de siste årene.

– Dette gjelder særlig varmepumper som er eldre enn ti år og som ikke har rør i kanaler laget av hardplast. Varmepumper er det blitt montert ganske mange tusen av hvert år fra 15 år tilbake. Problemet er nok større enn man skulle tro, sier Hansen til Nrk.

– Bildet som blir benyttet i Nrk-reportasjen, viser tydelig at valgte fleksible plastkanaldel ikke er av kvalitet for utendørs montering, kommenterer Kristensen.

Bruk kanaler!

Fugler, mus og rotter har i «uminnelige» tider bygget reder av isolasjonsmaterialer, som glassvatt, treull, stopp i møbler og rørisolasjon, så dette er ikke noe nytt fenomen, sier daglig leder Morten Samuelsen i Entrade, som leverer tilbehør til varmepumper.

Problemet gjelder ikke bare varmepumpeinstallasjoner, men også kjøle- og fryseanlegg.

LØSNING: Morten Samuelsen oppfordrer til å beskytte rørene med kanaler.

– Den eneste måten å begrense dette på, er å skjule rørene med tape eller aller helst kanaler, slik at de små byggmesterne ikke kommer til. Det selges langt mindre kanalsystemer enn rør i Norge, og det forklarer nok at rørene er eksponert for både dyr og UV-stråling, sier Samuelsen.

Siden det er så mange varmepumper installert, finner dyrene dette overalt.

– Bruk kanaler, oppfordrer Samuelsen.

Manglede kunnskap

Kristensen sier at en utfordring er at enkelte butikker utenom faghandlere selger varmepumper inklusiv montasje, som av konkurransemessige årsaker ikke inkluderer beskyttelse av utendørsmonterte isolerte rør. En slik beskyttelse må ofte bestilles separat, noe som fordrer kunnskap hos kjøper.

– Men som nevnt, problemstillingen er ikke unik for varmepumper. Gode fagfolk er kjent med problemstillingen, men ofte mangler det kunnskap i innkjøpsleddet – enten innkjøper er en privatperson eller næringsaktør, sier Kristensen og legger til:

– Jeg tenker vi i bransjen kan være tydeligere ovenfor brukere og eiere om at skadet isolasjon både representerer svekket funksjon og bidrar til plastforurensning av naturen. Å reparere skadet isolasjon kan være et greit betalt oppdrag.

Powered by Labrador CMS