KRITISK: – Vi har advart mot konsekvensene av å endre regelverket, men regjeringen har ikke hørt på ett eneste innspill fra bransjen, sier Marianne W. Røiseland.

Rørentreprenørene om innleieforbudet:

– Snekret sammen på et bakrom for å vinne valg

Rørentreprenørene Norge-sjef Marianne W. Røiseland er ikke nådig i sin kritikk av både forarbeid og vedtak.

Published

– Vi har advart mot konsekvensene av å endre regelverket, men regjeringen har ikke hørt på ett eneste innspill fra bransjen. Når ingen innspill, verken våre eller andres er blitt lyttet til, kan en stille seg spørsmål om høringer har noen hensikt, sier Røiseland.

Slett bakromspolitikk

Hun karakteriserer endringene som «slett politikk, snekret sammen på et bakrom for å vinne valg».

– Innleieforbudet på Østlandet vil gjøre det svært krevende å gjennomføre større prosjekter. I alle prosjekter i byggenæringer er det topper og bunner for når du trenger å ha håndverkere i arbeid. Den variasjonen har ikke politikerne tatt inn over seg, påpeker Røiseland.

Røiseland mener det er underentreprenører som særlig rammes av innleieforbudet.

– Det er allerede bedrifter som nå takker nei til å komme med tilbud fordi risikoen blir for høy, sier hun.

Dette ble vedtatt

  • Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak gjennom arbeidsmiljøloven når arbeidet er av midlertidig karakter, oppheves
  • En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år har rett til fast, direkte ansettelse hos innleier
  • Unntak for innleie av helsepersonell og spesialkompetanse kan gis i forskrift
  • Skillet mellom hva som er innleie og hva som er entreprise tydeliggjøres. Departementet vil, i samråd med partene, utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise i norsk arbeidsliv
  • Det etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak som reguleres i egen forskrift

Dette er kravene som gjelder innleie fra bemanningsforetak fra før:

  • Bedriften har avtale om tariffavtale med fagforening med innstillingsrett
  • Tillitsvalgte som inngår avtale om innleie representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. I praksis vil dette normalt bety at 50 prosent av de ansatte er fagorganisert

Bedrifter over hele landet, også bedrifter på Østlandet, kan leie arbeidstakere fra andre produksjonsbedrifter – disse reglene er uendret.

Kilde: Rørnorge

De nye reglene gjelder fra 1. april 2023 med tre måneders overgangsordning for inngåtte kontrakter for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Åpner opp for utenlandske aktører

Hun forteller at RørNorge har advart mot at flere oppdrag, som følge av innleieforbudet, kan gå til utenlandske aktører.

Hun mener dermed at forbudet i praksis kan bidra til å endre organiseringen av bransjen slik at en får flere entrepriser der mindre bedrifter ikke har det samme spillerommet.

– Dette er konsekvenser som ikke er utredet, men som kan likevel kan endre bransjen negativt, sier Røiseland.

Hun understreker at det i resten av landet fortsatt vil være lov å leie inn fra bemanningsselskap, men muligheten til å leie inn midlertidig forsvinner for alle.

Trusselen henger over hele landet

Bedrifter over hele landet må derfor forberede seg på at regelverket fra 2019 blir strengere fulgt opp. Det betyr at bedrifter utenfor Østlandet som skal bruke bemanningsbyrå, må ha tariffavtale og halvparten av de ansatte må være organisert.

Produksjonsbedrifter kan fortsatt leie fra andre produksjonsbedrifter hvis dette er avtalt med en ansatt som representerer et flertall av de ansatte.

– Vi er skeptiske til å tvinge ansatte til å organisere seg, og vi er heller ikke glade i kravet om tariffavtale. Likevel vil vi absolutt anbefale alle bedrifter å sørge for at innleie fra bemanningsbyrå gjøres helt korrekt. Trusselen om forbud henger over resten av landet også, advarer Røiseland.

Powered by Labrador CMS