INNLEIEFORBUD: Administrerende direktør i VVS Norge Prosjekt, Erlend Berg, tror konsekvensene av forbudet favoriserer de største aktørene, samt at det vil gi mer konsolidering og et marked for færre.

ARBEIDSLIV

Nå skjerpes reglene – VVS-bransjen frykter stans i prosjekter

Stortinget vedtok mandag kraftige innstramminger for bemanningsbransjen. VVS-bransjen frykter økt konsolidering, stans i prosjekter og flere utenlandske aktører.

Published Last updated

– En av de langsiktige konsekvensene tror jeg vil være mer konsolidering. Man blir tvunget inn i større enheter for å være i dette markedet, spesielt de store prosjektene, sier leder for Prosjekt og Partner hos VVS Norge, Erlend Berg.

Han mener dermed at det er en endring som vil favorisere de største aktørene i bransjen.

– Det blir et marked for færre, noe som kan være negativt for oss, da største delen av VVS Norge Prosjekt sine bedrifter er mindre enn de største aktørene, sier Berg.

Forbud mot innleie fra 1. april

12. desember vedtok flertallet på Stortinget innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen om å stramme inn i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Det bør nevnes at før et endelig lovvedtak fattes skal det først behandles på Stortinget en andre gang.

Den viktigste innstrammingen er at adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter, oppheves, samt at det blir totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå i Oslo, Viken og Vestfold.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er svært skuffet over innstillingen, som de mener vitner om manglende forståelse for byggenæringens virksomhet.

– Det er åpenbart at regjeringen ikke har hørt på noen av våre konstruktive innspill underveis i prosessen, sier Nina Solli, adm. direktør i BNL i en pressemelding.

Ikke tatt hensyn

Hun peker på at byggenæringen befinner seg for øyeblikket i en vanskelig markedssituasjon med kostnadssjokk og historisk etterspørselssvikt i mange av bransjene. BNL mener det derfor er svært alvorlig at regjeringen kjører gjennom dette lovforslaget, uten å ta inn over seg hvilken krevende situasjon byggenæringen står i.

Foreningen mener regjeringens innstramninger og innleieforbud i Oslo-regionen vil gjøre denne situasjonen enda vanskeligere.

­– BNL har bedt om unntak for pågående prosjekter. Det har ikke blitt tatt hensyn til. Vi har bedt om en akseptabel overgangsperiode. Det har ikke blitt tatt hensyn til. Vi reagerer på at det er lagt opp til ikrafttredelse allerede 1. april neste år, sier Solli.

Åpner opp for utenlandske aktører

Daglig leder i Vito Teknisk entreprenør, André Skjelsbæk, tror situasjonen kan komme til å bli veldig utfordrende:

– Vi ønsker flest mulig fast ansatte, men det er vanskelig å planlegge for en helt jevn bemanning i den bransjen vi er i. Det som kan være konsekvensen er at vi ikke kan påta oss like store prosjekter. Vi kan dermed bli tvunget til å redusere omsetningen og størrelsen på selskapet, rett og slett fordi vi ikke har mulighet til å leie inn kapasitet til å ta unna toppene, sier Skjelsbæk.

Han tror også som Berg i VVS Norge, at økt konsolidering kan bli resultatet.

André Skjelsbæk, daglig leder i Vito Teknisk entreprenør.

– Ja, det tror jeg. Jeg tror også at utenlandske aktører kan komme inn og bli en del av dette markedet. Det er nok neppe hensikten, sier Skjelsbæk.

Han forteller at de for øyeblikket har rundt 15 innleide medarbeidere i sving på sine byggeplasser. Flere av medarbeiderne har de lange relasjoner til, og mange har de mer eller mindre faste innleieavtaler med.

– Dette er medarbeidere som har familie i hjemlandet og som trives med denne måten å jobbe på. For dem er det ikke aktuelt å bli fast ansatt. De jobber turnus og trives med det, da de også får mye tid hjemme med familien, sier Skjelsbæk.

– Halve Norge vil stanse opp

Administrerende direktør i Andenæs VVS, Trygve Haider, tror halve Norge kommer til å stanse opp om de nye innleiereglene blir vedtatt.

– Vi har allerede så mye å gjøre at vi må si nei til prosjekter. Blir de nye innleiereglene vedtatt blir vi nødt til å si nei til mye mer, sier Haider.

Han forteller at de for øyeblikket har åtte innleide medarbeidere, men at de normalt pleier å ha mellom 10 og 15. Med de nye innleiereglene som begrenser muligheten til innleie for å ta unna topper, kunne han ikke leid inn disse medarbeiderne.

– Det betyr at vi vil bli nødt til å si nei til mange jobber, sier Haider.

Powered by Labrador CMS