REAGERER: Nina Solli, administrerende direktør i BNL mener regjeringens forslag om forbud mot innleie virker mot sin hensikt og gir permitteringer og færre arbeidsplasser.

Går mot forbud på bruk av innleide:

– En kollektiv avstraffelse av en hel næring

Regjeringen, med LOs velsignelse, varsler nye og strengere regler for bruk av innleid arbeidskraft. BNL-sjefen mener et forbud mot innleide er stikk i strid med hva som behøves i usikre tider.

Published

Tross kraftig motbør og innsigelser fra flere hold, er regjeringen på stø kurs mot betydelige innstramminger for inn- og utleie fra bemanningsbyråer. Regjeringen vil blant annet bedrifter med utstrakt bruk av innleide til livs.

Blant regjeringens overordnede mål er flest mulig faste hele stillinger, et trygt arbeidsliv og mer makt til arbeidstakeren – helt i trå med i Hurdalsplattformen, og vanskelig å si imot.

Men ikke alle av regjeringens forslag faller på god jord. Byggenæringens Landsforening (BNL) støtter regjeringens mål om flest mulig faste hele stillinger, men forslaget om forbud mot innleie mener de er helt feil medisin.

Omfattende konsekvenser

Det bør nevnes at siden forslaget ble presentert på nyåret har verden endret seg dramatisk. Det gir også konsekvenser for byggenæringen:

– Forbudet mot innleie er det diametralt motsatte av den fleksibiliteten næringen trenger i usikre tider. Det er en kollektiv avstraffelse av en hel næring for de useriøse aktørenes handlinger, sier Nina Solli, administrerende direktør i BNL i en pressemelding.

Forslagene til innstramminger

Målet er at tiltakene vedtas i høst:

  • Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil fastsette forskrift med virkning fra 2023.
  • Innstramminger i hele landet på muligheten til å leie fra bemanningsforetak.
  • Arbeidstakeres rettigheter styrkes ved at man får rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter to år.
  • Dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd.
  • For å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise, skjerpes den rettslige grensen mellom innleie og entreprise.

I tillegg ønsker regjeringen flere generelle endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven. Disse vil gjelde for alle virksomheter:

  • En lovfestet heltidsnorm.
  • Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser fjernes.
  • Arbeidsgivere skal ikke lenger ha mulighet til omgå ansvaret for ansatte ved å definere dem som selvstendige oppdragstakere.
  • En Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

Kilde: Regjeringen

Solli peker også på at byggenæringen er en prosjektbasert næring, og mange av prosjektene strekker seg over flere år. Bedriftene har rigget seg til pågående og nye prosjekter basert på eksisterende rammebetingelser – og at mulighet for innleie fra bemanningsbyrå har gitt den nødvendige fleksibiliteten.

– Med forbudet rives denne forutsetningen i biter, hvilket vil gi en svakere byggenæring over tid. Forbudet vil ha omfattende samfunnsmessige konsekvenser og føre til omgåelser som er ødeleggende for det seriøse arbeidslivet – det motsatte av det regjeringen ønsker seg i Hurdalsplattformen, sier Solli, med nær halvparten av BNLs 3.300 medlemsbedrifter i ryggen.

I en fersk Opinion-undersøkelse svarer nemlig over 44 prosent av bedriftene i BNL at et forbud vil få negative konsekvenser som lavere lønnsomhet og større risiko for permitteringer/oppsigelser.

– Mot sin hensikt

Flere av bedriftene sier også at de vil bli mer forsiktige med å ta inn lærlinger grunnet økt usikkerhet og redusert tilgang på arbeidskraft.

– La regelverket få virke. Utviklingen går i riktig retning, og det er et sjansespill med et så inngripende tiltak som forbud mot innleie. Det virker mot sin hensikt og gir permitteringer og færre arbeidsplasser, sier Solli.

Et av regjeringens andre mål med endringene er å styrke grunnbemanningen i bedriftene.

Imidlertid svarer 55 prosent av BNL-bedriftene at de har økt antall fast ansatte siden innstrammingene i regelverket i 2019, med en gjennomsnittlig økning på 10 ansatte.

Åtte prosent varsler en økning i antall fast ansatte dersom forbudet kommer på plass. Andelen innleide fagarbeidere blant BNLs medlemsmasse er 12 prosent.

Powered by Labrador CMS