BYTTER JOBB: Birthe Espeland Steinsøy har gått fra Multiconsult til Tevas, hvor hun nå er markedssjef.

Birthe Espeland Steinsøy

Headhuntet til Allier Gruppen

Leder for NemiTeks lokallag i Bergen, Birthe Espeland Steinsøy, har forlatt Multiconsult til fordel for Tevas og Allier Gruppen.

Published

– Multiconsult har vært et fantastisk sted å være. Både det kollegiale miljøet og VVS-miljøet var fantastisk. Det måtte derfor noe veldig spennende til for å lokke meg bort derfra. Da Tevas banket på døren og denne muligheten dukket opp, ble det imidlertid umulig å si nei, sier Birthe Espeland Steinsøy.

VVS-hatten legges halvveis på hyllen

Hun har derfor gått fra å være rådgiver for VVS, Bygg & Industri i Multiconsult, til å tre inn i den nyopprettede stillingen som markedssjef for Tevas, som er en del av Allier Gruppen.

– Tevas, som nå også inkluderer Teknikon og Prepart, er en totalteknisk entreprenør og rådgiver som jobber på tvers av fagene selskapene i Allier Gruppen representerer. Vi er salgsorganisasjonen for Allier Gruppen. Jobben min er derfor å markedsføre gruppens samlede kompetanse, sier Steinsøy.

Tiden med VVS-prosjektering og beregninger er dermed over, og for alle praktiske formål blir VVS-hatten lagt mer eller mindre på hyllen.

– Det er litt vemodig, men samtidig er det en stor styrke å ha god VVS-kompetanse med seg i samtaler med kundene. Når man jobber innen VVS, med alle sine grensesnitt mot andre fag, blir man vant til å tenke tverrfaglig. Det gir både meg, men forhåpentligvis også kundene, større trygghet, sier Steinsøy.

Har ligget i kortene

Det ferske karriereskiftet har nok ligget litt i kortene. Steinsøy er nemlig godt i gang med en MBA master i strategisk ledelse og økonomi, noe hun forteller henger sammen med vervet hun har som leder for bergensgruppen til NemiTek.

– Gjennom arbeidet for NemiTek har jeg oppdaget og fått et engasjement for organisatorisk arbeid. Jeg er derfor i gang med en MBA i strategisk ledelse og økonomi. Et karriereskifte i denne retningen var derfor kanskje i emning, men det kom nok litt før jeg hadde sett for meg, sier Steinsøy.

Kombinasjonen av det mer markedsorienterte og organisatoriske arbeidet var derfor noe av det som fristet henne til å skifte beite.

I samtaler med Eirik Fossmark Lohne, daglig leder for Tevas, men også konsernsjef Jorunn V. Løyning var det nemlig mye som stemte.

– Jeg trodde på det de fortalte om å bygge Allier Gruppen som en gruppe av selvstendige selskaper hvor særpreget til hvert enkelt selskap beholdes, samtidig som de får fordelene det gir å være en del av en større organisasjon. Jeg tror ikke det er så mange konsern som bygges på denne måten, og det tiltalte meg, sier Steinsøy.

Tverrfaglig tilnærming

Fra å bruke kreftene sine i et rådgivende ingeniørselskap, går hun nå til den utførende delen av bransjen. Allier Gruppen er en av Vestlandets største og mest komplette tekniske totalentreprenører. Gruppen består av 10 selskaper innen VVS, elektro, bygningsarbeider, prosjektering og rådgivning.

– Den tverrfaglige tilnærmingen hvor vi som gruppe både utvikler og løser prosjektet sammen, er kjempespennende, sier Steinsøy, som legger til:

– Det er også noe med det å være tett på entreprenørene og håndverkerne og se hvordan de jobber praktisk ute på byggeplassene. Det er kjempeinteressant og var noe av det jeg savnet som rådgiver. Rådgiveren er nok for lite ute på byggeplassene, sier Steinsøy.

Pådriver for en mer bærekraftig byggebransje

Hun begynte i jobben første september og forteller at hun fortsatt bruker tid på å bli kjent både med konsernet, selskapene og menneskene.

– Det er et stort system med mange selskaper og medarbeidere. Den overordnende ambisjonen er at jeg skal være med å bidra til å styrke gruppens markedsposisjon som en ledende totalentreprenør med utgangspunkt i tekniske fag i vår region. Dette skiller seg fra den tradisjonelle totalentreprenøren som har utgangspunkt i betong og byggfaget. En del av dette handler selvsagt også om bærekraftig utvikling. Allier Gruppen jobber med hvordan vi med vår kompetanse kan være med å bidra til en bærekraftig byggebransje. Som en ledende aktør i vår region ønsker vi å ta en ledende posisjon her, sier Steinsøy.

Powered by Labrador CMS