POSITIVE RINGVIRKNINGER: Thor Morten Bråteng i Nordvent tror krigen kan gi positive ringvirkninger i nord.
POSITIVE RINGVIRKNINGER: Thor Morten Bråteng i Nordvent tror krigen kan gi positive ringvirkninger i nord.

ARBEIDSLIV

Tror krigen kan slå positivt ut for Kirkenes

Mens noen frykter konsekvensene av krigen, så tror Thor Morten Bråteng i Nordvent at konflikten faktisk kan slå positivt ut for Kirkenes og Øst-Finnmark sin del.

Published Last updated

– Jeg er veldig optimistisk og tror at vi de neste årene vil få en kompensasjonsblomstring i Øst-Finnmark, sier Thor Morten Bråteng.

Sikkerhetspolitisk drahjelp

Han er daglig leder i selskapet Nordvent, et selskap han selv etablerte i 1995. Selskapet ble stiftet da Kirkenes var i omstillingsfase på grunn av nedtrapping av gruvedriften i området. Bråteng, som var utdannet ingeniør, arbeidet da i gruvene, men måtte da se seg rundt etter noe annet å bruke tiden sin på.

Han så et hull i markedet når det kom til ventilasjon og bestemte seg for å etablere Nordvent. I dag er selskapet en av de ledende ventilasjonsaktørene i regionen, med en omsetning i 2020 på cirka 14 millioner kroner. Året før var de helt oppe i vel 19 millioner kroner.

Bråteng tror at Øst-Finnmark og Kirkenes nå står foran en ny omstilling.
– Vi er allerede en omstillingskommune, men jeg tror krigen vil føre til at vi blir prioritert i enda større grad. Det sa Støre allerede før krigen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk og det er ingen tvil om at Finnmark og spesielt Øst-Finnmark må løftes. Selv om det som skjer i Ukraina er forferdelig, så tror jeg at det kan gi positive ringvirkninger her oppe, sier Bråteng.

Penger på vei

At han er inne på noe er det ingen tvil om. Næringsminister Jan Christian Vestre besøkte i helgen nemlig Kirkenes, for andre gang på kort tid. Med seg hadde han flere krisepakker som skal hjelpe næringslivet i Øst-Finnmark. 1) en lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer, 2) økte rammer for lavrisikolån gjennom Innovasjon for bedrifter i Øst-Finnmark, 3) opprettelsen av en ordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland og 4) 50 millioner kroner til lokale støttetiltak gjennom Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for Industrivekst) som vil kunne virke raskt.

– Regjeringen har lyttet til næringslivet i Øst-Finnmark. Vi gjør det enklere å få lån, staten garanterer for bedrifter med likviditetsproblemer og vi vil innføre en støtteordning til bedrifter som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland, sa næringsminister Jan Christian Vestre til nettavisen Fri Fagbevegelse på fredag.

I den samme artikkelen legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum til at nordområdene er viktige for Norge.

– At det bor folk i nord er også av sikkerhetspolitisk betydning for hele landet. Vi har grense mot Russland i Øst-Finnmark, og må derfor ha økonomisk tiltak som er tilpasset den virkeligheten som er i nord, sa Vedum.

– Vi er venner med russerne

Han forteller at han tror regjeringen vil bidra med offentlige byggeprosjekter som vil bidra til økt aktivitet, men også et generelt løft av hele regionen.

– Det er årsaken til at jeg derfor er optimist, sier Bråteng.

Han forteller at de for cirka 20 år siden hadde en del aktiviteter i Russland, men at dette rant ut i sanden på grunn av knappe marginer.

– Vi har imidlertid et håp om at vi kan ta opp aktiviteten igjen. Akkurat nå er det selvsagt uaktuelt, men på sikt håper vi på det. Russerne er våre venner. Det er mange russere som bor og jobber her og vi har ingenting usnakket med dem. Putin derimot, han er ikke vår venn, sier Bråteng.

Powered by Labrador CMS