- Ikke ta ansvar for ukjente produkter

RørNorge ber rørleggere være varsomme.

Published

Rørentreprenørene Norge oppfordrer sine medlemsbedrifter til ikke å montere eller ta ansvar for ukjente produkter.Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) avdekket nylig mangler på mange tappearmaturer, kraner og blandebatteri som er i kontakt med drikkevann. 27 firmaene og 228 produktene ble undersøkt.Tilsynskampanjen avdekket feil eller mangler ved dokumentasjonen og mange ble markedsført under feil navn.- Vi er glad for at Direktoratet for Byggkvalitet fører denne type tilsyn. Det rørleggerne monterer skal være godkjente produkter beregnet for norske forhold, sier direktør for kompetanse & utvikling Oddgeir Tobiassen.

Rimelige alternativer

Rørentreprenørene Norge er i god dialog med VVP som representerer produsentene og er medlem i "Forum for Tilsynet".- VVP påpeker at mange av udokumenterte produktene stammer fra ulike nettbutikker og varehus, og ikke nødvendigvis er tilpasset det norske markedet i forhold til blant annet vanntrykk, sier Tobiassen.Norsk Rørgrossisters Forening er glade for at søkelyset DiBK retter mot produktene.- Vi vil fortsette å sette krav til dokumentasjon som legges inn i NRF Databasen, og forsøke å kvalitetssikre disse opp mot lovverket. Grossistene har lenge hatt et sterkt fokus på at alle deres produkter skal være dokumentert i henhold til lovverket, uttaler daglig leder Terje Røising.Han legger til:- Tilsynsrapporten viser tydelig at det er viktig å kjøpe produkter fra den organiserte del av bransjen og ikke shoppe rundt for rimelige alternativer.

Ikke montér!

Oddgeir Tobiassen mener økt direktehandel av varer gjør kontrollen med produktene vanskeligere for mange rørleggere.- Rørleggeren har ansvar for å veilede forbruker. I de tilfellene forbruker ikke lar seg veilede og vil bruke egenkjøpte udokumenterte produkter, bør rørleggeren ikke montere disse, sier Tobiassen.Rørentreprenørene Norge anbefaler aktuelle instanser og organisasjoner - som spesielt representerer kunder i forbrukermarkedet - om risikoen ved å kjøpe udokumenterte produkter.- Det er tryggest å kjøpe produkter hos fagmannen, i dette tilfellet rørleggeren. Da er kunden sikret lovbestemt reklamasjonsrett for både produktet og installasjonen, påpeker Tobiassen.Han anbefaler medlemsbedrifter å følge retningslinjene i brosjyren "Varer levert av kunden" – samt orientere kunden om risikoen ved å velge ikke godkjente produkter

Powered by Labrador CMS