- Vi er helt avhengige av at produsentene og importørene forstår alvoret og gjør sin del av jobben for å få på plass EPD-dokumentasjon i rørbransjen, sa innkjøpssjef Geir Nygaard i Assemblin.

PRESSEMELDING

Utfordrer leverandørene på klimadokumentasjon

Flere av rørbransjens største norske importører og produsenter var representert da Assemblin og Heidenreich arrangerte seminar om miljøproduktdeklarasjoner. Budskapet til deltakerne var klokkeklart.

Published Last updated

- Kravet fra oppdragsgiverne våre om å levere miljødokumentasjon for produktene vi benytter bare øker i styrke. Vi gjør det vi kan for å fremskaffe alt vi blir forespurt om, men dette er ikke en jobb vi kan gjøre alene. Vi er helt avhengige av at produsentene og importørene forstår alvoret og gjør sin del av jobben. Dette handler ikke om hvordan det kommer til å bli en gang i fremtiden. Denne kampen er allerede i full gang, sa innkjøpssjef Geir Nygaard i Assemblin.

Kan få noen tøffe år

Nygaard fikk støtte av administrerende direktør Bjørn Moen i Heidenreich.

- Nå hjelper det ikke lenger med bare lavest pris eller kortest leveringstid. De som ikke leverer, eller ønsker å levere på dette, kommer til å få noen tøffe år fremover. Men vi har store forventninger til at produsentene tar bærekraftansvaret på alvor. Både Assemblin og Heidenreich er blant de beste aktørene i bransjen på dette området. Nå ønsker vi å spille dere gode, slik at vi sammen kan trygge våre leveranser i lang tid fremover, sa Moen.

Viktig grunnlag

En miljøproduktdeklarasjon er et verifisert dokument som beskriver miljøprofilen til et produkt eller en tjeneste - i hele livsløpet, fra råvareutvinning til installasjon og bruk. EPD-systemet er et internasjonalt program, som i Norge blir forvaltet av EPD Norge. Dokumentasjonen gir klima- og miljøinformasjon om produktene, dokumenterer klima og miljøkrav i kontrakter og er, ikke minst, et viktig grunnlag for klimagassberegningene i byggeprosjekter.

Kom i gang!

HMS-sjef Bengt Johnsen la på konferansen vekt på at forventningene til leverandørene i første rekke handler om å starte dialogen og komme i gang med arbeidet.

- Det viktigste er at vi får i gang dialogen og får startet prosessen, sa Bengt Johnsen, HMS-sjef i Assemblin.

- Av mange tusen produkter i Assemblins kataloger, har vi i første omgang valgt å konsentrere oss om de 50 vanligste og mest benyttede. Her stiller vi nå krav om at de må leveres med EPD-dokumentasjon. For å gjøre jobben enklere for produsentene forteller vi også hvilke konkrete verdier vi vil ha dokumentert. Dette gjelder særlig den såkalte GWP-verdien (Global Warming Potential.). Dette burde være en overkommelig oppgave, men likevel et stort skritt i riktig retning, sier Johnsen.

Standardisert og digital

Innkjøpssjef Geir Nygaard presiserte betydningen av at EPD-dokumentasjonen er standardisert og digital, slik at den lett kan gjenbrukes og hentes inn i andre systemer.

- For oss er dokumentasjon en stor og viktig del av leveransen. Vi betrakter ikke varene som levert før dette er i orden. Og dokumentasjonen MÅ være standardisert og digital, sier han.

- Hvor langt unna målet er dere?
- Vi har stått i denne kampen i kanskje ti år, og har til tider følt oss ganske alene. Vi er glade for at Heidenreich, som en av de store norske rørgrossistene, også ser betydningen av dette arbeidet og gjør en viktig innsats. Noen leverandører er i gang, mens andre åpenbart har en lang vei å gå. Vi håper at dette seminaret uansett kan bidra til å sette i gang noen prosesser, sier Nygaard.

Umodent

- Heidenreichs logistikksjef Geir Vegar Ellingsen fortalte på seminaret at de tidligere i år sendte ut en spørreundersøkelse til leverandørene for å sjekke hvilke som kunne levere EPD-dokumentasjon for produktene.

- Av 180 spurte leverandører fikk vi bare 17 svar da vi sjekket hvilke leverandører som kunne levere EPD-dokumentasjon for produktene sine, sa logistikksjef Geir Vegar Ellingsen i Heidenreich.

- Av 180 spurte leverandører fikk vi 17 svar, hvorav noen svarte at de bare kunne levere for deler av sortimentet. Det sier litt om hvor umodent temaet er og hvor viktig det er å komme i gang med dette arbeidet på bred front, sier han.

I tillegg til arrangørene Assemblin og Heidenreich, medvirket også direktør Håkon Hauan fra EPD Norge og Kristine E. Kolshus fra Statsbygg, som representant for en av de store norske oppdragsgiverne, på seminaret på Moxy Oslo X.

Powered by Labrador CMS