VERDIFULL: Det er mye penger å hente på å levere inn HFK-gass til destruksjon.
VERDIFULL: Det er mye penger å hente på å levere inn HFK-gass til destruksjon.

Rekord i refusjon av HFK-gass

Per midten av desember er det levert inn HFK-gass til destruksjon tilsvarende 197 800 tonn CO2-ekvivalenter. Dermed er det utbetalt 107 millioner kroner i refusjon.

Published Last updated

Begge deler er rekord. I 2019 ble det innlevert 167 700 tonn CO2-ekvivalenter, og utbetalt om lag 85,2 millioner kroner i refusjon.

– 2020-tallene vil sannsynligvis ende enda høyere, vi holder på med å behandle den siste refusjonssøknaden for i år og det tyder på at vi har passert 200 tonn CO2-ekvivalenter av HFK-gass destruert i 2020, sier sjefsingeniør Alice Gaustad i Miljødirektoratet.

Roser kuldebransjen

Økningen i innlevert HFK-gass har vært tydelig i hele år. På Norsk Kjøleteknisk Møte i Trondheim helt i slutten av oktober kommenterte senioringeniør Lisa Leganger Landfald utviklingen:

– Resultatet skyldes framfor alt en veldig god innsats fra bransjen. Temaet har fått større oppmerksomhet, og rent praktisk har bransjen og Stiftelsen Returgass lagd flere returpunkter. Det er blitt lettere å levere gassen.

Hun framholdt også at avgiftssatsen man betaler når man kjøper HFK-gass stadig øker. Da blir det mer attraktivt å levere gass til destruksjon – også mindre mengder.

– Jeg vil også peke på etterfyllingsforbudet som kom i år. Det gjorde at mange byttet kuldemedie og har levert inn gass med over 2 500 ganger sterkere klimaeffekt enn CO2, sa Landfald.

Hun er imidlertid usikker på om volumene vil øke også neste år.

– Poenget med innstrammingene i regelverket, lavere importkvoter og høyere avgifter er jo å redusere bruken av miljøskadelige gasser. Og når bruken går ned, vil også returen synke, kommenterte hun.

Powered by Labrador CMS