FULL SPREKK: Rehabiliterte avløpsledninger lekker videre. Oslo kommune er lite fornøyd.

Refser VA-bransjen for dårlig arbeid

Avløpsledningene blir rehabilitert, men de lekker likevel. Nå refser Oslo kommune bransjen for dårlig arbeid.

Published Last updated

– Dette er et alvorlig problem, fastslår Vivi Paulsen i vann- og avløpsetaten i Oslo i et brev.

Etaten har gått ut med en 14 siders gjennomgang av regler og krav for å utbedre private avløpsledninger.

Hovedkonklusjon: Huseieren har ansvaret, og hvis ikke et firma klarer å tette stikkledningen hele veien, er det en mangel.

Forurensning

I vinter hadde etaten (VAV) informasjonsmøte for avløpsrehabiliteringsbransjen.

– VAV har sett flere tilfeller der private avløpsledninger ikke er tette etter rehabilitering. For dårlig utførelse av rehabilitering i tilknytningspunkter kan medføre at avløpsledningene fortsatt lekker selv etter en rehabilitering, skriver Paulsen og avdelingsingeniør Aleksander S. Andersen.

Det fører til kloakkforurensning. Det fører også til at rehabiliteringsfirmaet ikke har gitt kunden, altså ledningseieren, det han har betalt for.

Det nye for VAV er at etaten kan pålegge den som eier en privat avløpsledning, å undersøke tilstanden på den. Statsforvalteren – det som tidligere het fylkesmannen – anbefaler kommunen å sørge for at eierne dokumenterer kvaliteten på stikkledningene sine.

Huseierplikt

Dessuten peker VAV på at huseieren har plikt til å sørge for tiltak som hindrer forurensning. Huseieren har plikt til både å sette i stand og å vedlikeholde stikkledningene sine. Stikkledningene faller nemlig inn under det som heter «byggverk» i plan- og bygningsloven.

Bransjen har stilt en rekke spørsmål til vann- og avløpsetaten etter informasjonsmøtet i vinter. Nå kommer svarene.

– Stikkledningen er abonnentens ansvar. Stikkledningen omfatter tilknytningspunktet på kommunal ledning, slår Vivi Paulsen fast.

Må bestille VAV

Tilknytningen skjer gjerne med sadelstykke. Huseieren eller utbyggeren har ansvaret for hele sadelstykket, skriver Paulsen. Hun trekker frem at gummipakninger skal sørge for at skjøtene blir tette.

Grenrør brukes innimellom når hovedledningene er så dårlige at det må skjøtes inn et nytt rør for å få til tilknytningen. Da settes det inn en rørdel med integrert avgrening i kommunens hovedledning. I det tilfellet er det kommunen som har ansvaret for rørdelen, mens abonnenten er ansvarlig til og med det punktet der stikkledningen er koblet til det prefabrikkerte grenrøret.

I Oslo er det bare vann- og avløpsetatens egne ansatte eller den som har fått tillatelse fra etaten, som kan gjøre arbeider på kommunens ledninger. Dermed må den som arbeider for huseieren, sende inn skjema for å bestille VAV til å montere sadelstykket på kommunens hovedledning.

– Ikke gjør jobben!

Bransjen har stilt en rekke tekniske spørsmål om hvordan det er mulig å få til en tett løsning i forskjellige tilfeller.

Svaret fra VAV går igjen: Firmaet må selv vurdere hva som er riktig i hvert enkelt tilfelle. Dersom firmaet ikke klarer å gjøre stikkledningen og tilknytningspunktet tett og i forskriftsmessig stand, så kan ikke firmaet gjøre jobben.

Powered by Labrador CMS