BIKKJEKALDT: Isen fra Sia Glass er laget ved hjelp av kjøling fra dyresykehuset rett over veien.

KULDE

Lager iskrem med kulde fra dyresykehuset

FROGNER: Store mengder varme og kjøling går tapt. De store konsernene kappløper for å knytte sammen spillvarme og overskuddskjøling og spare energi.

Published Last updated

Rolf Jönsson trekker frem de over 100 byene som har meldt at de skal være CO₂-nøytrale innen 2030. De kommer til å vise vei for andre byer.

– Vi står foran den største utfordringen i vår levetid på grunn av klimaendringene. Vi er forpliktet til å gjøre en energitransisjon. Ikke for oss selv, men for barn og barnebarn, sier Jönsson.

Må forbindes

Han er internasjonal forretningsutvikler for Alfa Laval. Der snakker han om hvordan energieffektive bygninger er viktig, hvordan også landene sørover i Europa må bort fra fossile energikilder – og ikke minst hvordan det ikke er strøm som er løsningen.

IKKE STRØM: Elektrisitet skal brukes til datasentre, kjøretøyer og varmepumper, ikke til oppvarming, sier Alfa Lavals Rolf Jönsson

– Elektrisitet er en begrenset ressurs. Den vil vi bruke til datasentre, til kjøretøyer for å bli kvitt fossilt drivstoff og til varmepumper, sier Jönsson.

Da er nøkkelen å koble sammen sektorer. 

– Vi må forbinde energikilder, og også naturlige varmekilder. Datasentre er nevnt som den nye varmekilden. Hvordan er det mulig? Hvis datasentrene har så mye varme tilgjengelig, hvorfor er de ikke knyttet til fjernvarme og fjernkjøling i dag? spør han.

Varmeveksler uten utslipp

Han trekker frem at det er umulig å bruke varmen fra datasentrene hvis de kjøles med luft. 

– Det er det som skjer i dag. Men når de blir kjølt med vann, kan vi bruke vannet, sier Jönsson og snakker varmt om Alfa Lavals egen innsats:

– Vår Concept Zero er verdens første varmeveksler med fossilfritt stål og resirkulerte materialer. Vi kan ikke vente, så vi har allerede startet denne reisen. Vi har allerede levert den til et datasenter i Sverige, forteller han.

Rolf Jönsson tar til orde for bedre sammenligning av ytelsen til varmevekslere: 

– Et ytelsessertifikat fra en tredjepart garanterer ytelsen. Dermed kan du få sammenlignbare tilbud fra forskjellige leverandører.

Moderate temperaturer

Også Mats Carselid i Eon har nye løsninger å anbefale. Det tyske energiselskapet fikk energiomleggingsheder på klimatoppmøtet i Dubai.

KOBLER: Mats Carselid og Eon kobler sammen dem som har for mye varme og dem som har for lite kulde.

– Vårt Ectogrid er et desentralisert energisystem for både varming og kjøling. Det er laget slik at det varme røret ikke er veldig varmt, og det kalde røret er ikke veldig kaldt. Majoriteten av overskuddsvarme i verden er 20, 30 og 40 grader. Det er perfekt for Ectogrid, for det er det vi vil ha, sier han.

Dyr og iskrem

Siden nettet ikke er virkelig varmt eller kaldt, så er det varmepumper eller kjølemaskiner i hver enkelt bygning som brukes til å heve og senke temperaturen. Carselid viser til et eksempel fra Sverige: Et dyresykehus og en iskremfabrikk.

Sia Glass og Hallands Djursjukhus i Slöinge, mellom Göteborg og Malmö, er koblet sammen med et enkelt plastrørsystem. Overskuddsvarmen fra iskremproduksjonen brukes til å gjøre det godt og varmt for syke dyr, mens kaldt vann etter oppvarmingen på dyresykehuset sendes tilbake til iskremfabrikken.

– Vi har en betydelig mengde spillvarme fra prosesskjølingen vår. Derfor kan vi varme ikke bare vårt eget kontor på veldig energigjerrig vis, men også hele dyresykehuset, sier Sia-sjef Stefan Carlsson i en pressemelding.

Uten isolasjon

– Kjølemaskinen på iskremfabrikken gir overskuddsvarme til dyresykehuset, og dyresykehuset gir kjøling tilbake. Du trenger ikke isolasjon når det varme røret er bare 30–40 grader, sier Mats Carselid. Dessuten er de to bygningene rett over veien for hverandre.

– Mange kommer til oss og spør om vi ikke vil bygge nettverk. Vi kan gjøre det og forbinde disse kundene. Vi vil gjerne være partner for gjenbruk av overskuddsvarme fra datasentre, sier han.

Powered by Labrador CMS