BIOBRA: Bioplastrør var mest klimavennlige, mens jern var verst – men tallene bygger på mange anslag og usikkerheter.

VA

På tide å begynne med klimaberegningene

Det er på tide å klimaberegne prosjektene sine selv om tallene er usikre, råder Norconsults Olivia Nilsson. Hun forteller om VA-prosjekt der seigjern var verst og bioplastrør best for klimaet.

Published

Det er vanskelig å finne tallene, og mange av dem er ikke sikre og kontrollert av en tredjepart. 

– Men det er mulig å begynne klimaberegningene likevel. Det får temaet opp på bordet, sier miljørådgiver Nilsson. 

Snakke sammen 

– Klimaarbeid er et fagfelt under utvikling. Dagens informasjon kan fort bli utdatert. Det fastslo Lørenskog kommune etter et prosjekt om klimagassreduserende tiltak for VA-prosjekter allerede for to år siden. Mye var usikkert, innspill fra entreprenørene var viktig, og det gjaldt å snakke sammen. 

På årets bærekraftsuke i regi av Norconsult konkluderte Olivia Nilsson med mye av det samme. Hun oppfordrer likevel til å gå i gang, bli kjent med metodene og være bevisst på hva tallene kan brukes til og hva de ikke kan brukes til. 

– Du kan for eksempel bruke resultatet til å sammenligne ulike alternativer eller til å sammenligne en basisløsning med et mer klimaoptimert alternativ, eller til å se på ulike rørmaterialer, sier hun. 

Mangler verktøy 

Nilsson forteller om to konkrete vann- og avløpsprosjekter der Norconsult har beregnet klimapåvirkningen. Det var mange usikre tall, og det manglet et klimaberegningsverktøy som er tilpasset VA-sektoren. 

– Mange poster manglet helt. Men med samarbeid kunne vi snakke med materialleverandørene og til og med en entreprenør. En av materialleverandørene var i gang med å lage en EPD. Selv om den ikke var ferdig og dataene ikke var tredjepartsgranskede ennå, fikk vi bruke dem. For andre beregninger måtte vi bruke tilgjengelige data fra lignende produkter, forklarer hun. 

Også på driftstimer for maskinene og på transport til og fra anleggsstedet måtte det brukes anslag. 

– Derfor var det viktig at dette var transparent hele tiden. På den måten visste vi hva vi hadde regnet på slik at ikke resultatene ble helt feil, sier Nilsson. 

Seigjern og PE 

Med alle usikkerhetene og forbeholdene viser beregningene fra det ene av de to prosjektene at seigjern hadde den største klimapåvirkningen. Biopasert PE hadde den laveste. 

– Det finnes til og med et negativt tall for biobasert PE. Det er fordi leverandøren har regnet ut eller antatt at det finnes en lagret CO₂-mengde i dette biobaserte materialet, og at denne mengden overstiger CO₂-utslippene som skapes i produksjonsfasen, forteller Olivia Nilsson. 

Likevel: Som du har kunnet lese på nemitek.no, så vil ikke kundene betale ekstra for fossilfrie plastrør

– Det er synd at penger skal være en hindring, mener Bård Moen i Pipelife. 

Transport betyr lite 

I det andre prosjektet har Norconsult sett på hvor i prosessen utslippene blir størst. 

– Vi så at det var råvareutvinning og produksjon av materialer som sto for den største klimapåvirkningen i hele prosjektet. Transporten til anleggsplassen sto for den laveste klimapåvirkningen, sier hun. 

Nok en gang med forbehold om anslag og tall som ikke var bekreftet av noen uavhengig tredjepart. 

– Det var en stor utfordring å finne relevante utslippsfaktorer. Men det var også vanskelig å finne data for å kunne gjøre om disse utslippsfaktorene til noe som det går an å bruke i praksis. Ofte får vi utslippene uttrykt i CO₂-ekvivalenter per kilo rørmateriale, men i praksis er det jo enklere å regne på løpemeter, peker Nilsson på. 

– Til tross for disse utfordringene finnes det muligheter for å begynne å gjøre klimaberegninger allerede i dag. Vi kan løfte blikket og ta vare på mulighetene til samarbeid. Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt. Det går an å benytte deg av andres resultater og erfaring. Våg å strekke ut en hånd, be om råd og be om hjelp. Det er da vi som bransje kan gjøre en forskjell, oppfordrer Olivia Nilsson.

Powered by Labrador CMS