AVSTÅR: – I stedet for at vi skal tape disse pengene, så lar vi heller andre gjøre det, sier leder for VVS-avdelingen til Multiconsult i Bergen, Ole Døsvik.

Takker nei til større boligprosjekter

Frykten for å bli saksøkt gjør at Multiconsult i Bergen konsekvent takker nei til å prise VVS-jobber i større boligprosjekter.

Published

– Det siste boligprosjektet vi var involvert i priset vi til 1,5 millioner kroner, for så å ende opp med et krav fra utbygger på tre millioner kroner, sier leder for VVS-avdelingen til Multiconsult i Bergen, Ole Døsvik.

Problemet er sammensatt, men hard konkurranse gjør at hver jobb prises tøft, noe som naturlig nok gjør at det er lite å gå på og at marginene til rådgiverne er små.
– Vi har brent oss mange ganger. Vi går inn med en lav pris og så ender vi opp med å få et svært kostbart erstatningskrav dersom vi gjør en feil eller om det mangler noe, sier Døsvik.

Tapsprosjekter

Feil skal selvsagt ikke forekomme, men menneskelige feil er vanskelige å forebygge. I eksempelet over handlet saken om et stort boligprosjekt der det ble gitt en rimelig pris for å være konkurransedyktig.

– Dermed ble alt gjort så enkelt som mulig, samtidig som utbygger bruker minimalt med tid på kontroll og planlegging. Vi gjorde blant annet feil på en leilighet noe som i utgangspunktet ikke er så kritisk, men når det blir ganget opp med flere hundre leiligheter så blir kostnadene store. Vi var i tillegg også alt for tett opp til utbyggers produksjon, slik at omprosjektering og endringer fikk store konsekvenser for VVS, sier Døsvik.

Enden på historien var at partene møttes på midten og ble enige om et forlik på 1,5 millioner kroner.
– Vi tapte penger så bare rakkeren. Dette har dessverre blitt mer normalen enn unntakene i større boligprosjekter. Derfor har vi de siste par årene konsekvent takket nei til å prise slike prosjekter. I stedet for at vi skal tape disse pengene, så lar vi heller andre gjøre det, sier Døsvik.

Han forteller at de generelt har merket at det har blitt en litt tøffere tone i bransjen de siste årene, hvor involverte aktører ofte er redde for å få skylden for eventuelle feil og mangler.
– Før var flere håndverkere på byggeplassene. De tok som regel ansvar og ordnet opp dersom de så at noe var feil. I dag tør de ikke det i frykt for å bli stilt til ansvar. For noen år siden var dette et Østlandsfenomen, som vi håpte at ikke skulle komme hit, men nå ser vi altså den samme utviklingen i Bergen, sier Døsvik.

Tøffere tone

Noe av problemet mener han skyldes at rekkefølgene i prosjektene de siste årene har blitt snudd på hodet. Før var rådgiverne tidlig inne i prosjektene, og sammen med byggherren planla de prosjektet i detalj. Utførende rørleggere og ventilasjonsaktørene kom så på banen etter at prosjektet var ferdig planlagt.

– I dag er det motsatt. For å få ned prisen henter totalentreprenørene i stadig større grad tilbud fra rør- og ventilasjonsaktørene før de går til de rådgivende ingeniørselskapene. I praksis fører det til at mens vi før hadde en sentral plass, langt fremme i bussen, så har vi i dag nok med å klamre oss fast på støtfangeren, bak på bussen, sier Døsvik.

Denne tilnærmingen til prosjektene betyr at totalentreprenørene først skviser rør- og ventilasjonsaktørene, før de i neste runde skviser rådgiverne.
– Dette er måten de fleste totalentrepriser i Bergen i dag blir gjennomført. Det er selvsagt uheldig og et resultat av at pris er det som veier tyngst. Konsekvensen er at man får et bygg som kun oppfyller minimumskravene i forskriften, men hvor kvaliteten og gode løsninger rammes hardt, sier Døsvik.

Prøver å få bedre betalt

Til tross for dette, så har Multiconsults VVS-avdeling i Bergen nok å henge fingrene i. Avdelingen ble lite påvirket av korona og kan se tilbake på et år med en samlet omsetning på rundt 40 millioner kroner.

– Det siste året har det vært bra. Vi opplevde litt tørke i første halvår i fjor, noe som ikke hadde så mye med korona å gjøre, men at vi forsøkte å ta oss litt bedre betalt for tjenestene våre. Det likte ikke markedet og dermed uteble oppdragene. Da vi sakte, men sikkert beveget oss tilbake til tidligere priser var det som å skru på en bryter og før jul i fjor var ordrebøkene fulle igjen, sier Døsvik.

Alle avdelingens 25 medarbeidere er nå i full drift, noe som betyr at 2021 også ser bra ut.
– Vi kommer trolig til å ende på en omsetning omtrent som i fjor, sier Døsvik.

Powered by Labrador CMS