R32 er ikke for hvem som helst. Foto: Norsk Varmepumpeforening

To myter om R32

R32 seiler opp som en populær erstatning med lavere klimabelastning.

Published

Tradisjonelle HFK-medier fases ut også i boligvarmepumper, og R32 seiler opp som en populær erstatning med lavere klimabelastning. Globalt oppvarmingspotensial (GWP) for R32 er om lag en tredjedel så stort som for R410A, og utstyret til R32 er det samme som for R410A.

R32 og F-gass

Hva så med kompetansen? Enkelte installatører hevder at du ikke trenger F-gass-sertifikat for å håndtere R32.– Det er bare tull! Du betaler avgift for R32, og alt du betaler avgift for, må du ha F-gass-sertifikat for å jobbe med, fastslår Stig Rath. Han har blant annet skrevet flere lærebøker for kuldemontører og et hefte om brannfarlige kuldemedier.

Klart om brennbarhet

En annen og kanskje mer seiglivet myte om R32 handler nettopp om brannfare: At R32 ikke er brannfarlig.– Den er gammel, sier Rath, og forteller at det finnes mange videoer på nettet som viser at R32 ikke tar fyr når du tenner en lighter foran.– Men det er ikke poenget. R32 i seg selv er ikke lett å antenne, men blandet med kompressorolje blir det brannfarlig. Og det vil alltid være olje blandet i kuldemediet, poengterer Rath.

Bransjen informerer bedre

Da R32 kom for alvor, opplevde han to leire i bransjen. Den ene var NTNU-miljøet, som satte R32 i bås med propan og andre brannfarlige hydrokarboner.– Mens varmepumpeleiren sa det ikke er brannfarlig; i begynnelsen sto det i instruksjoner at R32 var helt ufarlig, sier Rath. Nå opplever han at bransjen gjør en god jobb med å informere om brannfaren, spesielt de store varmepumpegrossistene.– Også NOVAP gir bra informasjon på sine kurs, synes Rath.

Hold deg oppdatert

R32 klassifiseres nå som brannfarlig, men ikke ekstremt brannfarlig som i starten. Men det hjelper lite at importørene informerer godt hvis installatørene ikke får det med seg.– Mange installatører har nok ikke endret sine rutiner selv om importørene har oppdatert sin sikkerhetsinformasjon. For installatøren ser jo maskinen lik ut selv om kuldemediet er et annet, poengterer Einar Gulbrandsen, kursansvarlig i NOVAP. Har du behov for å friske opp praktisk kunnskap om R32 og propan, kuldemedier, kan du melde deg på endagskurs om brannfarlige kuldemedier.– Går du på kurs, blir du først og fremst mer bevisst på hva du må passe på, sier han.Neste mulighet er 22. oktober på Kuben i Oslo. På kurset kan du lære mer om sikkerhetsklasser, fareklasser, risikovurdering og brann- og eksplosjonsvern-loven

Powered by Labrador CMS