Med dette systemet slipper du å reise ut til hvert bygg for å ta sprinklerkontrollen.

SPRINKLER

Forenkler sprinklerkontrollen

Nå slipper du bruke tid og ressurser på å reise ut til hvert bygg for å ta sprinklerkontrollen.

Published Last updated

Å sørge for at sprinkleranleggene kontrolleres ukentlig er av sikkerhetsmessige årsaker nødvendig og lovpålagt – selv om alt fungerer som det skal i 99 av 100 tilfeller.

– Slikt ettersyn krever kompetanse og tar mye tid for driftsansvarlig, som ofte kan være opptatt med mer akutte problemstillinger, sier forretningsutvikler i Bravida, Patrik Claesson til NemiTek.

Spare tid og penger

Under Driftskonferansen 14. – 16. september presenterer han den nye digitale tjenesten, Sprinkler Remote. Straks går det fra pilot til lansering.

– Med denne tjenesten kan du følge sprinklerkontrollens lovpålagte krav og systemets tilstand – på avstand. Vi kan nemlig fjernstyre ettersyn og kontroll digitalt, sier han.

Vi snakker altså om et system basert på åpne API-er etter prinsippet «Internet of Things» (IoT).

Anlegget overvåkes døgnet rundt, og krever kun oppmerksomhet fra driftsansvarlig hvis det skulle oppstå avvik.

Claesson mener det gjør at byggeier vil spare kostnader både i ressurs- og tidsbruk. I tillegg til å være miljømessig gunstig.

Få full oversikt

Han forteller at tjenesten oppdager feil umiddelbart om noe mistenkelig oppstår:
– Unormale trykkendringer identifiseres, og det kontrolleres at stopp/stengeventiler står i riktig posisjon, samt at alarm er innkoblet. Slik unngår man også eventuelle menneskelige feil, forklarer han.

Alt dokumenteres automatisk i en digital loggbok. Hvis systemet oppdager feil, varsler det, og alarmer sendes til mottakerens e-post.

– Slik vet man at anlegget virker som det skal til enhver tid. Brannboka kan droppes – den er nå digital, men selvfølgelig kan vi også utføre de nødvendige fysiske kontrollene, avslutter han.

Powered by Labrador CMS