SAMMEN IGJEN: Øyvind Buset (til høyre) og murmestrene er tilbake sammen med Vidar Hellstrand og de andre fagene i Fagrådet for våtrom.

VÅTROM

Murmestrene tilbake i Fagrådet igjen

GAUSTAD: Murmestrene er tilbake i Fagrådet for Våtrom. Fagrådssjef Vidar Hellstrand vil ha med seg alle, og skal også snakke med Byggmesterforbundet.

Published Last updated

– Det heter «Byggebransjens Våtromsnorm». Vi ønsker at byggebransjen er representert bredest mulig, sier Vidar Hellstrand. Han er daglig leder i Fagrådet for våtrom (FFV).

Brøt ut

For tolv år siden brøt Norske Murmestres Landsforening (NML) og Byggmesterforbundet ut av våtromssamarbeidet med de andre bransjeorganisasjonene. Siden har de to basert seg på Håndverkerens Våtroms Veileder (sic).

Fagkonsulent Øyvind Buset i NML vil ikke si så mye om om hvorfor murmestrene gikk ut av rådet den gangen, men snakker om en lang prosess internt.

– Vi har jobbet for dette over ganske lang tid for å få med folk på å gjøre et nytt vedtak. Det er ikke nødvendig å sitte flere plasser og finne opp nesten de samme tingene. Våtrommene er flerfaglige, og det er lærerikt å arbeide med dem, sier Buset.

Han trekker også frem at FFV-styreleder Birger Olsen er murmester.

1.680 på kurs

– Nå er vi tolv medlemmer i fagrådet. I fjor hadde vi 1.680 personer på kurs, forteller Vidar Hellstrand. Rørentreprenørene Norge er den største av kursarrangørene. Nå er det 1.100 godkjente våtromsbedrifter, og mange hundre av dem er mur- og flisfirmaer.

– Vi har i mellomtiden endret fagnavnet fra «murfaget» til «mur- og flisleggerfaget». Med det mener vi å understreke at flisleggerdelen er en viktig del av faget. Vi trenger samarbeidspartnere, vi trenger fagmiljøer, og vi trenger å være samlende. Byggfag er en liten bransje, sier Øyvind Buset.

Både han og Hellstrand er opptatt av å understreke at opplæringen for å få våtromssertifisering ikke skal konkurrere mot fagopplæringen i hvert enkelt av fagene.

– Du skal lære såpass mye om andre fag at du kan stille de riktige spørsmålene, oppsummerer Buset.

Mindre risiko

– Sertifiseringskursene i Våtromsnormen for fagarbeidere er topping. Det er fokus på tverrfaglighet og at vi skal lære om hverandres fag slik at det ikke blir misforståelser og slik at vi samhandler på en god måte på prosjektene. En murer og flislegger som har tatt kurs i Våtromsnormen, skal vite litt om krav til underlag, krav til stivhet på veggen og krav til dampsperrer så han eventuelt kan stoppe og si fra at «her tror jeg ikke underlaget og veggen er riktig bygget», sier Hellstrand.

Fagrådet får flere tusen henvendelser i året om mulige feil eller mangler på badet fra både profesjonelle og privatpersoner.

– Vi ser at vi kan bidra sammen til å øke kompetansen og kanskje løfte frem tvistesakene sånn at vi kan ta med det inn i kursingen til våre respektive medlemmer. Det kan bidra til at de tar på seg mindre risiko i prosjektene. Bestillerkompetansen øker der ute, og derfor blir det stadig viktigere å levere gode prosjekter slik at vi slipper å bruke tid og ressurser på unødvendige tvister som følge av dumme feil, sier Vidar Hellstrand.

Han trekker frem at Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, har laget egne sider for private forbrukere og også viser til Våtromsnormen som en løsning.

Byggmestre sier nei

Nå skal han ut og snakke med byggmestrene i håp om at også de vil komme tilbake til Fagrådet for våtrom.

– Hvis vi har felles interesser, er det selvfølgelig Fagrådets ønske at de igjen skal bli medlemmer; det skal vi ikke legge skjul på. Vi har en plan om å ta kontakt med aktører som vi kan ha felles interesser med i nær fremtid. Helt generelt ønsker vi å få flest mulig samlet bak Byggebransjens Våtromsnorm, sier Hellstrand.

Den planen er ikke Byggmesterforbundet med på. I hvert fall ikke offentlig:

– Nei, er det enkle svaret fra Tor Ole Larsen på om byggmestrene er på vei tilbake i Fagrådet for våtrom. Mer om hva som skjer med HVV, vil han ikke si.

– Det er ikke noe som vi skal ut og si noenting om nå, i hvert fall, sier Larsen. Han er fagsjef for HMS og kvalitet i Byggmesterforbundet og ansvarlig for Håndverkerens Våtroms Veileder.

Fagrådet for våtrom

Flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon. Oppgaven er «å fremme det optimale våtrom». Visjonen er bedre våtrom gjennom Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Medlemmer:

 • VA- og VVS-produsentene

 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

 • Huseierne

 • Malermestrenes Landsforbund

 • Maling & Lakkindustriens Forbund

 • Norsk takst

 • Rådgivende ingeniørers forening

 • Norsk Byggkeramikkforening

 • Rørentreprenørene Norge

 • Byggevareindustrien

 • Tekna

 • Norske Murmestreds Landsforening

Powered by Labrador CMS