VANNSTOPPER: Claus Kurt Nielsen legger ikke skjul på at han gjerne vil ha flere til å installere Grohes egen Sense Guard.

Etterlyser vannskadeforebygging

Det er forsikringsselskapene som må bruke ressurser på å forebygge vannskader – ikke rørleggerne, mener Grohes Claus Kurt Nielsen.

Published Last updated

Forsikringsselskapene betalte ut nesten tre milliarder kroner for vannskader i fjor. På Nemitek.no kommenterte informasjonssjef Sigmund Clementz i If at rørleggerne har mye å tjene på å hjelpe kundene med å forebygge.

Forsikringsselskapene tjener

– Det er en altfor diffus oppgave han forsøker å få rørleggerne til å ta på seg, mener Claus Kurt Nielsen. Han er internasjonal sjef for digital innovasjon i Grohe.

Clementz pekte på forebygging som en mulighet for rørleggeren.
– Rørleggerne har nok å gjøre! repliserer Nielsen. Han ser ikke for seg at de har tid til å besøke de 70 000 eiendommene som kan regne med å få en vannskade i løpet av et år, eller å besiktige enda mange flere for å finne frem til de riktige.

– Samtidig er det jo forsikringsselskapene som har den største økonomiske nytten av at skadene blir forutsett og unngått. For installatørene blir det en uoverstigelig oppgave å få huseierne til å dekke denne omkostningen, sier Nielsen.

Største risiko

Derfor oppfordrer han forsikringsselskapene til å tenke annerledes og gå inn med litt penger til forebygging for å slippe å betale ut mye mer når skaden er skjedd.

– For forsikringsselskapene er vannskader den største risikoen i boliger, sier Nielsen og vil heller at de bruker litt av de tre milliardene preventivt:
– For rørleggerne vil det bety en kjempeforretning som de ikke trenger å oppsøke selv.

For Grohes del snakker Claus Kurt Nielsen om vannstopperen Sense Guard.
– Det er virkelig behov for rørleggere som forstår denne løsningen og som er klare til å bli spesialister på vannskader og preventiv sikring. Først skal de delta i installasjonen. Så kommer de til å bli tilkalt når vannstopperen finner lekkasjer – da må de ut, finne lekkasjen og løse problemet. Og alt dette før det er blitt til en vannskade, sier han.

– Surrealistisk

– Når vi tenker på at det finnes løsninger som kan sikre kundene deres – huseierne – proaktivt mot vannskader, så virker det litt surrealistisk at forsikringsselskapene som bransje ikke har grepet tak i disse løsningene. Forsikringsselskapene bør utarbeide forretningsmodeller slik at de sammen med installatørene kan sikre huseierne, mener Nielsen.

I andre land er det akkurat det som skjer, forteller han: Forsikringsselskapene tenker på en annen måte for å forebygge vannskader.

Powered by Labrador CMS