TALL: Gustav Line presenterer undersøkelser som han mener at beviser hvor mye det lønner seg å være digital.

JOBB

Slik vokser rørleggerbedriften dobbelt så fort

Rørleggere som satser digitalt, øker nesten dobbelt så mye som andre. Det viser en undersøkelse som Cordel-eieren Smartcraft står bak.

Published

Du er ikke «digital» fordi du bruker epost og bestiller varer på nett. – Mennesker, materialkontroll og dokumentasjon, er Gustav Lines mantra.

Han er sjef for Smartcraft. Konsernet begynte med Cordel. Nå har det en rekke datterselskaper og tilbud til mange bransjer i byggenæringen.

– Vi er veldig sterke på elektro og VVS. Så har vi også mer generelle løsninger rundt dokumentasjon og kvalitetskontroll, sier Line.

35 prosent mot 19

Nå presenterer han to undersøkelser som skal bevise hvordan det lønner seg å være digital. Den ene er det Åke Nyberg Projekt som har gjennomført. 

– De fulgte kundene som har kjøpt Bygglet fra 2019 til 2022, forteller han. Bygglet er generell prosjektstyring for håndverkere, det svenske svaret på Cordel. Brukerne er først og fremst små og mellomstore håndverksbedrifter.

– Så valgte de rundt 1000 bedrifter som var sammenlignbare i størrelse og markedsfokus. De hadde en mye lavere omsetningsvekst. Bygglet-kundene hadde 35 prosent vekst. Referansegruppen hadde bare 19 prosent, sier Gustav Line.

Undersøkelsen viser ikke hva slags løsninger de 1.000 sammenligningsbedriftene har eller hvordan bunnlinjene så ut. 

– Men ni av ti er ikke digitaliserte, sier Line, som regner med at det store flertallet av de 1.000 ikke var det.

– Det er først når du har en digital flyt av informasjonen rundt mennesker, materialforbruk, kostnader og dokumentasjon knyttet til prosjektene, slik som sjekklister og HMS, at en bedrift har digitalisert virksomhentskritisk informasjon, beskriver han.

Doblet marginene

– Så gjorde vi en undersøkelse i en norsk rørleggerkjede, sier han. Hvilken kjede det handler om, ønsker han ikke å fortelle.

– Kjeden ønsket å se på hva effekten er hvis bedriften fokuserer på å bruke Cordel riktig, sånn som et digitalt verktøy skal brukes. De plukket ut 25 bedrifter og så på hvordan de økte inntektene og marginene fra 2019 til 2021. De som gjorde det riktig, økte inntektene med 35 prosent, mens marginene ble doblet, sier han.

Gustav Line er klar over at disse tallene ikke kan sammenlignes med andre bedrifter. 

– Men det understøtter det som vi vet. Digitale verktøy brukt riktig vil øke lønnsomheten for en bedrift, sier han.

Lite digitalt

Line konstaterer at byggenæringen er en av de minst digitaliserte bransjene i landet. Han regner med at i fremtiden kommer vi til å sitte og le av det som da blir «gamle dager», omtrent som vi nå tenker på den gangen rørleggermesteren satt og førte regnskapet i regnskapsbøker, med debet nærmest vinduet.

– Digitaliseringen kommer til å skje. Nå ser vi resultater fra de flinke som bruker programvare riktig. Men det er veldig mange som ikke har tatt den i bruk, sier han og tar sin del av ansvaret for det:

– Det er vår feil. Softwarebransjen har ikke lagt mye vekt på brukeropplevelse. Der må vi skjerpe oss. Rørleggerne er kjempegode på faget sitt. Det er ingen som kan gjøre det så bra som dem. Vi må bare hjelpe dem med å skjønne at det er en sammenheng mellom bruk av digitale verktøy og økt lønnsomhet. Noen av dem ser fremdeles på dette som en kostnad og ikke en måte å tjene penger på, sier han.

Inn på fagskolene

Smartcraft tar til orde for å få prosjektstyringsløsningene inn i utdannelsen. Fagskolene på Notodden og Melbu har gitt studentene fri tilgang som en del av den praktiske opplæringen.

– Erfaringene er svært gode, og tilbakemeldingene er positive både fra lærere og studenter. En viktig del av læringen er hvordan de kan styrke inntektssiden ved å jobbe strukturert med kundepleie, oppfølging og strukturering samtidig som de kan effektivisere papirarbeidet og redusere kostnadene, sier Smartcraft-sjef Gustav Line

Powered by Labrador CMS