Authentication,By,Facial,Recognition,Concept.,Biometric.,Security,System.

KOMPETANSE

Hjelpeløs uten AI-kompetanse

Kunstig intelligens eller AI. For mange er begrepet fortsatt svevende, men skal du henge med i fremtiden må du begynne å sette deg inn i hva det betyr for deg og ditt fag.

Published

– Uavhengig av yrker, om man skal bli arkitekt, heismontør eller rørlegger, så vil man fremover trenge god kompetanse på kunstig intelligens, sier prorektor ved Universitetet i Bergen med ansvar for utdanning og digitalisering, Pinar Heggernes.

Må forstå interaksjonen

Digitaliseringsbølgen har nådd bygg- og eiendomsbransjen med full kraft. Byggene blir stadig smartere, og algoritmer vil etter hvert ta over mer og mer av styringen av byggene. Dette krever ny kompetanse fra alle som er involvert i både bygging og drift av byggene.

TRENGER AI-KUNNSKAP: Kunnskap om kunstig intelligens, eller AI, er ikke bare for datanerdene. Det er noe alle vil trenge fremover. Det mener prorektor ved Universitetet i Bergen med ansvar for utdanning og digitalisering, Pinar Heggernes.
TRENGER AI-KUNNSKAP: Kunnskap om kunstig intelligens, eller AI, er ikke bare for datanerdene. Det er noe alle vil trenge fremover. Det mener prorektor ved Universitetet i Bergen med ansvar for utdanning og digitalisering, Pinar Heggernes.

– Det handler ikke om at man skal lage systemene, men man forstå interaksjonene mellom systemene og løsningene. I et bygg kan det for eksempel handle om at man forstår styringssystemene og de løsningene som er knyttet opp mot systemet. Man må forstå hvordan system og løsninger snakker sammen, slik at man også forstår og kan løse de utfordringene som dukker opp, sier Heggernes.

Hun mener dette er viktig, og sier altså at uansett hvilket yrke man har, så må ha en grunnkompetanse innen digitalisering.

– Alle må ha et forhold til og forstå teknologi, både mulighetene og utfordringene knyttet til den, sier Heggernes.

Digitale fag blir kjempeviktige

En av de som er helt enig med prorektoren er Tommy Hagenes i selskapet Energy Control. Han er byggautomatikeren som «gikk proptech» og som nå bruker mye av sin tid på å gjøre dumme bygg smarte.

– Behovet for flere «bygg-programmerere» vil være stort. Vi står foran en eldrebølge for byggene våre, noe som betyr at stadig flere av byggene våre blir eldre og derfor trenger digitale oppgraderinger. Vi må gjøre ting på en smartere måte, noe som innebærer at vi også trenger flere mennesker med den nødvendige, digitale, kompetansen, sier Hagenes.

For å svare på eldrebølgen i byggebransjen er han derfor overbevist om at alle fag innen digitalisering og programmering vil bli kjempeviktige.

– De blir like viktige som grunnleggende matematikk, sier Hagenes.

Trenger et kunnskapsløft

Heggernes ved Universitetet i Bergen understreker at smartteknologi er et satsingsområde for EU og at smarte byer er noe som løftes spesielt frem. Bygg er som kjent et bærende element i alle byer, og smarte bygg vil dermed utgjøre en viktig del av dette.

– Teknologien skal hjelpe oss til å bruke mindre energi og forurense mindre. Økt kompetanse på dette området er derfor svært viktig, sier Heggernes.

Denne kunnskapen er i dag mangelvare og prorektoren mener derfor at det trengs et kunnskapsløft på området.
– På ingeniørstudiene tror jeg, og forventer jeg, at dette begynner å bli en viktig del av utdanningen. Samtidig er det viktig at IT-kunnskap blir en viktig del i alle utdannelser. Dette handler om alt fra algoritmer og programmering til datasikkerhet og GDPR. Grunnleggende, god kunnskap om dette, vil i fremtiden være avgjørende for å ta gode valg, uavhengig av fag og utdanning. Det vil være like viktig som å lære å lese og skrive, sier Heggernes.

Powered by Labrador CMS