SKANNER: Ved hjelp av den sorte skanneren i front har Tommy Hagenes (t.v.) og Therese Hagenes skannet Markeveien 1b. Prosjektsjef i DNB Næringseiendom, Eivind Sæten Bengtson og prosjektleder fra Erstad & Lekven, Mats Bremerthun, er godt fornøyd med resultatet.

Gammelt praktbygg får nytt liv med 3D-teknologi

I Bergen tar DNB i bruk ny 3D-teknologi for å løfte et over 100 år gammel praktbygg tilbake til fordums storhet.

Published

– Dette er et gammelt sentrumsbygg som skal tilpasses en moderne bruk, sier prosjektsjef i DNB Næringseiendom, Eivind Sæten Bengtson.

En rekke grep

Markeveien 1b er et vel 7000 kvadratmeter stort bygg som ligger midt i Bergen sentrum, bare noen få meter fra Torgallmenningen. Bygget består av fire bygg fra ulike tidsepoker, men den eldste delen er fra 1913, og hadde den gang et teknisk formål med å huse Bergen Telekompani. Nå har huseier, DNB Livsforsikring, bestemt seg for at hele bygget skal renoveres og løftes tilbake til den storheten det en gang var.

– Dersom man ser godt etter, så finner man spor etter gammel storhet. Nå skal bygget moderniseres, samtidig som vi løfter frem byggets stolte fortid, sier Bengtson.

I renoveringsarbeidet skal det tas en rekke grep. Både volumer og lysinnslipp i arealene skal optimaliseres.
– På gatenivå skal for eksempel bygget åpnes opp med store vinduer, slik det var da det var nytt. Lignende grep blir tatt i hele bygget. Vi har også en ambisjon om å løfte bygget til en BREEAM Very Good-sertifisering, noe som forbedrer byggets energimerke med to eller tre karakterer, sier Bengtson.

Fotorealistiske bilder

Utfordringen er at bygget, eller byggene, mangler data. Det finnes en del eldre tegninger, men lite som er godt detaljert og som samtidig viser de ulike byggene i forhold til hverandre.

– Vi gikk derfor i gang med å sette sammen et team som vi håper kunne gi oss nok datamateriale om bygget, sier Bengton.

Tommy Hagenes fra Proptech Bergen ble kontaktet. Han foreslo at de begynte med å 3D-skanne kjelleren i bygget for å se hvilke muligheter det kunne gi. I løpet av noen timer med skanning, så hadde han innhentet svært mye av dataene de trengte.

– Plutselig hadde vi detaljrike 3D-modeller som gav oss et fotorealistisk bilde av bygget med alle rom, samt hvordan de ulike etasjeplanene og bygningskroppene var plassert i forhold til hverandre. I modellene er det også mulig å hente ut nøyaktige mål, noe som gjorde at vi raskt kunne komme i gang med å gjøre konkrete vurderinger av hvilke grep som var mest hensiktsmessige å få gjort først, sier Bengtson.

«Fant» 850 kvadratmeter

I ettertid har flere av etasjene blitt skannet og DNB har fått det som kalles en «dollhouse-modell» av store deler av bygget.
– Modellen kan, som et dukkehus, snues i alle retninger og alle rom kan studeres i detalj, sier Tommy Hagenes.

Han forteller at de i tillegg til å skanne bygget også har gått inn med en del sensorer som måler både fuktighet, temperatur og om det er farlige gasser i rommet.
– På denne måten kan vi for eksempel si om rom i kjelleren er egnet for utleie. Dette gjorde at en del av kjellerarealet gikk fra å være ikke-utleibart til utleibart, sier Hagenes.

Bengtson forteller at de så langt i prosessen har «funnet» 850 nye utleibare kvadratmeter.
– Modellen har funnet nytt areal, samtidig som sensorene har «godkjent» areal som vi trodde ikke var utleibart. Å finne 850 nye kvadratmeter som kan leies ut i et bygg på rett over 7000 kvadratmeter er mye, sier Bengtson.

Redusert tidsbruk

Når det fysiske arbeidet med bygget nå starter opp, så har modellen vært med å gjøre arbeidet betydelig enklere både for arkitekt og entreprenør.
– De er begeistret. Modellen gir et meget godt bilde av bygget og gjør også at vi reduserer risikoen i prosjektet. Modellen gir et solid grunnlag for den jobben de skal gjøre, sier prosjektleder fra Erstad & Lekven, Mats Bremerthun.

På grunn av korona, så kjøres nå alle møter digitalt. På møtene er alle faggrupper samlet, og er det noen som har noen spørsmål, så går de bare rett inn i modellen og gjør nødvendige avklaringer med en gang.

– Det gjør at vi også reduserer tidsbruken. 3D-modellen bidrar altså til at vi både sparer tid og reduserer risikoen i prosjektet, sier Bengtson, som forteller at bygget fra 1913 har fått et datagrunnlag som på mange måter er bedre enn det svært mange nye bygg har.

– Nybygg har 3D-modeller, men ikke fotobaserte modeller som vi har her. Den høye fotokvaliteten gir en svært god og realistisk forståelse av bygget, sier han, og legger til at bygget også skal få tekniske piloter i form av styring og logging av trender og innhøsting av brukerdata.

– Dette vil gjøre oss i stand til å styre bygget på en mye mer effektiv måte.

Famler i blinde

Tommy Hagenes i Proptech Bergen mener at måten DNB nå løfter et eldre bygg på i Bergen er et prakteksempel på hvordan «smart renovering» bør gjøres.
– Mange bygg har manglende datagrunnlag, slik som dette bygget. Ved å skanne bygget så henter man inn de nødvendige dataene, noe som lar alle involverte bli godt kjent med bygget. Man får slik at grunnlag og et mye bedre bilde over hvilke grep som er de beste. Uten et slikt grunnlag famler man egentlig i blinde, sier Hagenes.

Han forteller at datainnhentingen er fort gjort og at det heller ikke koster spesielt mye.
– Dette er et eksempel på hvilke muligheter som åpner seg ved bruk av ny teknologi. For noen år siden ville dette vært umulig, men i dag gjør ny teknologi det mulig å renovere bygg på en måte som bare for et par år siden var utenkelig, sier Hagenes.

Powered by Labrador CMS