SER FREMOVER: Styreleder i NemiTek, Jon-Viking Thunes.
SER FREMOVER: Styreleder i NemiTek, Jon-Viking Thunes.

NemiTeks styreleder Jon-Viking Thunes om Covid-19, foreningen og fremtidsutsiktene:

Kommer styrket ut av pandemien

Det kommer en tid også etter pandemi, munnbind og restriksjoner. Styreleder i NemiTek, Jon-Viking Thunes, mener foreningen har brukt pandemien godt og at foreningen derfor vil komme styrket ut av den krevende tiden.

Published

– Da Norge stengte ned i mars, så var det nok mange som fikk litt panikk, oss selv inkludert, sier styreleder i NemiTek, Jon-Viking Thunes.

Han har sittet i styret i foreningen i mange år, men tok over ledervervet bare en måned etter at korona-pandemien satte en effektiv stopper for mye av foreningens hovedvirksomhet, nemlig å skape faglige og inspirerende møteplasser for vvs-bransjen og foreningens mange medlemmer, kunder og andre.

– Grunnfjellet i foreningen er medlemsmøtene som arrangeres i lokalforeningene rundt omkring i hele landet. Når svært mye av dette blir umulig å gjennomføre, så er det klart at man blir litt urolig, sier Thunes.

Krevende for medarbeiderne

NemiTek har cirka 4000 medlemmer over i hele landet, og hvert år arrangerer lokale krefter et hundretalls lokale kurs og arrangementer for foreningens medlemmer. I tillegg kommer flere nasjonale arrangementer med VVS-dagene, Driftskonferansen og Solstrandkonferansen som de tre største. Når smittefare gjør at disse ikke lenger kan gjennomføres, så går det direkte ut over foreningens resultat, som derfor ikke blir så mye å skryte av i 2020. Verst har det likevel gått ut over foreningens engasjerte medarbeidere.

– Stans i svært mye av våre aktiviteter skaper stor usikkerhet. Dette gjorde også at vi var nødt til å gå til det drastiske skrittet å permittere noen av våre medarbeidere i en periode, noe som selvsagt er svært krevende, sier Thunes, som understreker at permitteringer ikke er noe som blir tatt lett på.

– Det er absolutt siste utvei. Heldigvis ble permitteringene relativt kortvarige, og fordi vi over flere år har bygget opp en trygg og god økonomi, har vi også klart å unngå permitteringer i andre bølge av pandemien, sier Thunes.

Godt trimmet organisasjon

Thunes mener mye av årsaken til at NemiTek tross alt har klart seg bra gjennom utfordringene skyldes at de er en godt trimmet og svært velfungerende organisasjon.
– For snart seks år siden tok vi grep, og siden da har vi jobbet målrettet med å stramme opp organiseringen og effektivisere foreningens arbeid. Dette har gitt tydelige resultater.

– Fra å være en delvis uoversiktlig og delvis krevende organisasjon, så er vi i dag en effektiv og veldrevet enhet bestående av færre, men svært dyktige medarbeidere. I tillegg har vi i løpet av disse årene også gått fra å være en nokså vaklende forening rent økonomisk til dagens situasjon der NemiTek nå har en sunn økonomi og rygg til å stå gjennom krevende tider, sier Thunes.

Forbedringsarbeidet er likevel ikke over, og Thunes forteller at dette er noe foreningen jobber kontinuerlig med.
– 2020 har bekreftet at forbedrings- og endringsarbeid er viktigere enn noen gang. Samfunnet rundt oss forandrer seg hele tiden, og det skjer raskt. Skal vi som organisasjon henge med må vi derfor være både endringsvillige og endringsdyktige, sier Thunes.

Boostet digitaliseringsprosjekt

Et eksempel på dette forbedringsarbeidet er et digitaliseringsprosjekt som NemiTek hadde satt i gang lenge før noen hadde hørt om korona.
– Korona gjorde at denne prosessen virkelig fikk bein å gå på, sier Thunes.

- Digitaliseringsprosjektet handler overordnet om en bred digital satsing som treffer alle foreningens aktiviteter. Dette berører både interne prosesser så vel som den utadrettede virksomheten vår. En sentral del av dette arbeidet er en videreutvikling av nettsiden NemiTek.no til en mer moderne og informativ kanal for foreningens medlemmer, kunder og andre interesserte, men også som et bedre verktøy for å synliggjøre hva VVS-bransjen bidrar med og er opptatt av.

– I tillegg handler det om en digitalisering av arrangementene våre. Dette var et arbeid vi allerede var kommet godt i gang med, men korona fungerte som en turbo som virkelig satte fart på dette arbeidet. Vi har derfor jobbet intensivt med å utvikle digitale plattformer og arenaer som gjør det mulig for oss å samle våre medlemmer og kunder selv om vi ikke kan samles fysisk. Dette har blant annet resultert i at vi det siste halve året har kjørt en rekke digitale arrangementer, sier Thunes.

Fysiske arrangementer fortsatt viktig

Han tror at foreningen fremover vil se en betydelig vekst og videreutvikling av slike digitale møteplasser.
– Teknologien gjør det mulig for oss å ikke bare arrangere flere kurs og konferanser, men det blir også enklere å nå flere. Digitale arrangementer har en ubegrenset rekkevidde. Det betyr ingenting om man sitter i Berlevåg eller Bergen, man kan uansett delta på det samme arrangementet. Mer informasjon blir dermed tilgjengelig for flere, sier Thunes.

Samtidig mener han at de fysiske arrangementene har en del kvaliteter som de digitale arrangementene vanskelig vil kunne erstatte.
– Mange savner nå å møte kolleger. Folk vil fremdeles møtes, både for å få ny kunnskap, men også for å bygge nye og pleie eksisterende nettverk. Så selv om de digitale møteplassene har hatt en fantastisk utvikling, så tror jeg de fysiske møteplassene likevel har en lys fremtid, sier Thunes.

Ser lyst på fremtiden

I tillegg til den digitale satsingen, så har foreningen også styrket styrene i både forening og AS med flere svært dyktige fagpersoner i løpet av 2020. Isak Oksvold, som er direktør for miljø og innovasjon i Møller Eiendom, kom i april inn som styremedlem i foreningen. I tillegg er Evelyn Victoria Christensen Schultz fra Amedia og Per Øivind Skar, som tidligere var direktør for salg, marked og forretningsutvikling i IKT Norge, kommet inn i styret i NemiTek AS.

– Vi har med andre ord brukt 2020 til å styrke oss vesentlig både drifts- og kompetanse-messig. Kombinert med at vi nå ser lyset i korona-tunellen, så har jeg store forhåpninger om at 2021 blir et godt år både for oss og våre medlemmer, sier Jon-Viking Thunes.

Powered by Labrador CMS