Satser på kurs for økt kompetanse

Published

Vårt viktigste næringsmiddel er vannet. Resideo Norge opplever større fokus enn noen gang vedrørende sikring av drikkevann.- Fremmede partikler, forhøyet vanntrykk, vedlikeholdsetterslep og lekkasjer fra ledningsnettet er bare noen av utfordringene som gjør vårt arbeid særdeles vesentlig med tanke på sikring av drikkevannet, sier Tom Fjordvang, Account Manager for Resideo Norge.I 2017 utgjorde det kommunale vannledningsnettet totalt 48 100 kilometer. I følge Statistisk Sentralbyrå vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale ledningsnettet. Videre kan SSB formidle at det i 2017 ble gjennomført i overkant av 3500 lekkasjereparasjoner på ledningsnettet, noe som definitivt øker risikoen for at drikkevannet kan bli forurenset.Tilbakeslagssikring er innført som et krav i Norge beskrevet som NS-EN 1717. Standarden deler flytende væsker inn i fem kategorier, avhengig av deres potensielle fare ved menneskelig konsum.- Ved å montere tilbakeslagssikring forebygges faren for at forurenset vann kommer inn i ledningsnettet for rent vann, sier Fjordvang.Resideo Norge har produkter for sikring av drikkevann, og Fjordvang deler gjerne sin kunnskap gjennom kurs.- Økt kompetanse sørger for bærekraftig sikring av norsk drikkevann, og vi opplever at våre kunder ønsker kompetanseheving på dette området. Vi har godkjente ventiler i alle fem væskekategorier og vi gir deg tryggheten til å velge riktig produkt, avslutter Fjordvang.

Powered by Labrador CMS