FÅTT TILLIT: Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen (NOVAP) er valgt inn i styret i den europeiske varmepumpeforeningen.
FÅTT TILLIT: Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen (NOVAP) er valgt inn i styret i den europeiske varmepumpeforeningen.

Norsk stemme i varmepumpe-EU

For EU samlet vil antall installerte varmepumper firedobles fram mot 2030. Derfor styrker den europeiske bransjeforeningen sitt styre, blant andre med nordmannen Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Published Last updated

– Den europeiske varmepumpeforeningen sitter tett på mange pågående prosesser i EU som vil påvirke norsk energi- og klimapolitikk, framholder nyvalgt styremedlem Hagemoen.

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) har vært aktivt medlem i den europeiske varmepumpeforeningen (EHPA) i en årrekke, og før jul ble Hagemoen valgt inn i styret. Hva vil det bety for bransjen i Norge?

– EHPA blir lyttet til av EU-kommisjonen, og vi ser at varmepumper får stadig mer oppmerksomhet i Europa, sier Hagemoen, daglig leder i NOVAP.

EU løfter energieffektivisering

Flere land legger nå planer for å fase ut og forby bruk av olje og gass til oppvarming.

– Energieffektivisering blir sett på som et av de aller viktigste klimatiltakene, og da vil varmepumper spille en viktig rolle, fastslår Hagemoen.

Han poengterer at EUs skjerpede klimamål direkte og indirekte vil være viktige drivere for norsk energi- og klimapolitikk. EU-direktiver påvirker blant annet norske byggeregler, energieffektivisering og utfasing av fossil energi.

Viktig for f-gass

– For vår bransjes del er f-gass-forordningen en enda mer kjent og konkret konsekvens av EUs politikk. EHPA er en viktig stemme inn i arbeidet med revidert f-gassforordning, poengterer Hagemoen.

Gjennom EHPA får NOVAP også god innsikt i hvordan markedene utvikler seg i Europa, og i ulike støtteordninger og rammevilkår.

– EU satser nå kraftig på rehabilitering av bygninger, og EHPA forventer at antall installerte varmepumper firedobles fram mot 2030. Målrettede og forutsigbare virkemidler blir viktig for å utløse potensialet, og vi forventer at dette vil gjenspeiles i Norge, sier Hagemoen.

Powered by Labrador CMS