F.v. Tommy Hagenes, Nina Broch Mathisen, Daniel Westervik og Therese Hagenes.

BYGGDRIFT

Millionstøtte til verktøy for mer effektiv eiendomsdrift

Verktøykassen EC Dashboard gjør bygg smartere, reduserer energibruk og redder bygg fra rivningsdøden. Nå har Energy Control fått 3,7 millioner kroner i støtte, blant annet fra Innovasjon Norge, for å videreutvikle verktøykassen.

– EC Dashboard brukes allerede i mer enn 200 bygg. Støtten fra Innovasjon Norge gjør at vi kan sette fortgang på videreutviklingen av verktøykassen, slik at vi kan gi byggeiere og driftspersonell enda bedre innsikt om byggene de drifter, sier gründer og daglig leder i selskapet Energy Control, Tommy Hagenes.

– Dette prosjektet vil bidra til å redusere det massive miljøavtrykket denne bransjen står for i dag, sier Nina Broch Mathisen, Regiondirektør i Innovasjon Norge Vestland.

For tre år siden etablerte Hagenes Proptech Bergen, en lab for testing av ny eiendomsteknologi. Laben er den eneste av sitt slag i Norge, og siden oppstarten har Hagenes og hans kolleger og samarbeidspartnere testet tusenvis av sensorer og annen ny eiendomsteknologi.

– Mange av løsningene er geniale og løser det de lover, men samtidig skaper de noen helt nye utfordringer. All informasjonen om luftmengder, Co2-nivåer, tilstedeværelse og energibruk må nemlig samles, samkjøres og aktivt benyttes i den daglige eiendomsdriften, sier Hagenes.

Informasjonen fra sensorene er ifølge Hagenes nemlig først nyttig når den kobles sammen med byggets driftssystemer og brukes til å ta kontroll over og styre bygget. Han så derfor behovet for å utvikle en verktøykasse som samler alle sensorer, ny teknologi og informasjon på ett sted. Resultatet er EC Dashboard.

– Vi har brukt tre år og en håndfull millioner kroner på å utvikle løsningen. EC Dashboard gir byggeiere, rådgivere og driftspersonell full kontroll over byggene. Det er enkelt fortalt en verktøykasse for mer effektiv eiendomsdrift, sier Hagenes.

Nå har altså Energy Control fått 3,7 millioner kroner i støtte for å videreutvikle verktøykassen. Rundt halvparten av støtten kommer fra Innovasjon Norge, som også tidligere har støttet prosjektet. Resten av tilskuddene i kommer fra samarbeidspartnere og Energy Control selv.

– Energy Control AS utvikler teknologi og løsninger som vil muliggjøre redusert energiforbruk og effektiviserer overvåkingen i eksisterende bygninger. Digitalisering vil være nøkkelen for å omstille og modernisere denne bransjen. Energy Control har fått på plass gode samarbeidspartnere og jobber tett med kundene gjennom utviklingsløpet. Det blir spennende å følge bedriften og dette prosjektet videre, sier Broch Mathisen i Innovasjon Norge Vestland.

Eiendoms- og driftsselskaper som allerede bruker løsningen i mange av sine bygg er blant annet Toma og Angarde.

– Vi ønsker å bruke verktøykassen i alle bygg vi drifter, og har allerede fått opp 30 bygg, sier Endre Johannessen, leder for innovasjon i Toma Eiendomsdrift.

Han forteller at EC Dashboard har gitt dem mye bedre kontroll over både inneklima og energibruk. Et konkret resultat er for eksempel at bygg som tidligere gikk for full maskin selv om byggene nesten var tomme, ikke gjør det lenger.

– Den nye innsikten som EC Dashboard gir oss er derfor svært verdifull, både i et driftsperspektiv, men også i et bærekraftsperspektiv, sier Johannessen.

Prosjektsjef hos DNB Næringseiendom, Eivind Bengtson, forteller at de bruker funksjoner fra EC Dashboard i flere av sine tekniske prosjekter.

– Verktøykassen gir oss mulighet til å kunne kartlegge det tekniske utgangspunktet i sanntid, noe som har gjort det enklere å analysere og velge de tiltakene som i hvert tilfelle gir best resultat og valuta for pengene. Verktøyet hjelper oss med å ta faktabaserte og bevisste valg fra byggherresiden, sier Bengtson.

Markedssjef hos Angarde, Anja Schmidt, forteller at verktøykassen har vært avgjørende for at de nå er i gang med en bærekraftig rehabilitering av ett av byggene sine.

– Det som lå i bordet, var en omfattende rehabilitering for mer enn 200 millioner kroner. Bygget skulle ribbes til betongen og alt skulle skrotes til fordel for nye materialer og nytt teknisk anlegg. Ved hjelp av verktøykassen fant vi ut at bygget egentlig fungerte godt, og at vi med relativt enkle grep kunne gjøre bygget attraktivt i markedet. Derfor er vi nå i gang med en langt billigere og betydelig mer bærekraftig rehabilitering, sier Schmidt.

Redusert energibruk er ett av målene med EC Dashboard. Den overordnede ambisjonen er imidlertid å være med å bidra til akkurat det Angarde nå gjør.

– I Norge rives det i dag 22.000 bygg årlig. Mange av disse rives på mangelfullt og feilaktig grunnlag. Man tror at bygget har dårlig inneklima og at ventilasjonsanlegget ikke fungerer, men man vet egentlig ikke. Ny eiendomsteknologi gjør det veldig enkelt å finne ut av dette, men i tillegg gjør teknologien det mulig for byggeierne å ta de grepene som redder bygget, sier Hagenes.

Han forteller at det som før krevde omfattende rehabilitering, som gjerne innebar at bygget måtte ribbes til betongen, nå kan gjøres betydelig billigere ved hjelp av ny teknologi.

– Eldre bygg kan gjøres smarte og funksjonelle for bare en tidel av hva det ville kostet for fire til fem år siden. Eiendomsteknologi bidrar dermed ikke bare til å gjøre byggene smarte, det redder også byggene og er derfor en svært viktig del av det grønne skiftet. Ambisjonen vår er derfor at verktøykassen skal være med å bidra til at flere bygg reddes fra å bli revet, sier Hagenes.

Powered by Labrador CMS