SENSORERT: Tommy Hagenes er fullbooket på rådgiversiden. I de nye lokalene ved Flesland er sensorene på plass, og snart kommer teknologene som skal lære byggebransjen å tenke nytt.

SD-anlegget er budsjettet, sensorene er fasit

Skal du være smartbygg-rådgiver må du leve med teknologien.

Published

Han er blitt smartbyggrådgiver på heltid. Samtidig samler Tommy Hagenes teknologibedrifter for eiendomsnæringen i nygamle lokaler ved Flesland.– Alle snakker om det smarte, men de tradisjonelle rådgiverne henger ikke helt med. Skal du få det til, må du leve med teknologien, sier Hagenes.

Proptech

Det gjør han i hvert fall selv. Samtidig som han har begynt for seg selv som rådgiver på smarte bygg, arbeider han med å bygge opp lokaler der de som vil arbeide smart med eiendom og teknologi, kan sitte sammen og arbeide på tvers av firmagrensene. Proptech coworking, som det heter på engelsk.– Jeg er rådgiver 50 prosent for proptech- og sensorikkselskapene og 50 prosent for tradisjonelle byggeiere. Rollen min er å fortelle teknologiselskapene hvordan sensorene deres kan være brukelige i en bygning og å være brobygger mellom ny teknologi og den tradisjonelle byggebransjen, sier han.

Sensorikk

Midt i prosessen med å bygge opp Energy Control som nytt firma får han prøve ut tankene sine i praksis. Da han prøvde å selge seg inn til Nordea Liv, endte han opp med muligheten til å utvikle et av de mange byggene som står tomme rundt Flesland etter at oljevirksomhetene flyttet ut for noen år siden.Han beskriver det som et gjennomsnittlig bygg fra 1980-tallet, på 4000 kvadratmeter og med gjennomsnittlig teknologi. Der er det på vei inn brukte møbler for å spare miljøet. Teknologien, derimot, er siste nytt. I hele bygget har han puttet inn sensorikk for 80 000 kroner.– Hvis du sammenligner med et SD-anlegg, kommer du ikke under 200 000 som startpris, men byggene på denne størrelsen har normalt ikke noe SD-anlegg. 80 prosent av byggene har man ingen kontroll på i dag. Det betyr at bransjen har feilet. Med sensorikk skal vi i hvert fall klare å overvåke byggene. Smartbygget er et bygg som snakker til deg og forteller hva som er feil og hvor du taper penger, forklarer Hagenes.

Ikke kalenderstyrt

Han bruker ventilasjonsanlegget som eksempel. Det er sensorikken som skal styre når det går, ikke en kalender. Driften skal gå fra kalenderstyrt til behovsstyrt.På sensorene fra Airthings skal han kombinere VOC og CO₂ for å si noe om når anlegget går. De nye energimålerne gir fortløpende tall for energibruken.– For meg er SD-anlegget et budsjett som sier noe om hvordan det skal være, mens sensorene er regnskapet. Fasiten, sier han.

Levende laboratorium

Med sensorer og energimålere blir et gjennomsnittlig bygg til et levende laboratorium. Der skal alle de smarte hodene i bransjen samles, også. Adgangssystemet er et eksempel der han mener det som finnes i dag, er unødvendig dyrt og der det er rom for innovasjon.– Klyngene handler om å dele. Sammen skaper man nye muligheter. Vi har noen coworking-steder i Bergen, men ikke noen som har fått i denne retningen. Her skal vi skape bærekraftige bygg og finne ut hvordan vi skal få ned energiforbruket, sier han.

De gamle byggene

– Proptech-bransjen kommer utenfra byggenæringen, men det er de som må skape dette skiftet. Dem skal vi invitere med oss inn til coworking. Miljøet her skal hjelpe dem å lære om bygg, mens de skal lære oss om teknologi. Sammen skal vi skape de moderne byggene, sier Tommy Hagenes.Budskapet hans er at nye bygg er kjempebra. Blant annet arbeider han på Sola Airport Arena – Ateas smarte bygg. Men 80 prosent av bygningene som skal stå i 2050, er allerede bygd. Derfor må også de gamle opp på et bra nivå. Det er der det virkelig er energi å spare.Mange har allerede satt seg opp på listen for å få et sted å sitte, men selve bygget på Flesland er likevel bare et sideprosjekt for Energy Control.– På rådgivningen er jeg fullbooket det neste halve året. Det var en kjempestor sjanse å ta å begynne for meg selv, men jeg tror jeg var veldig heldig med timingen, sier Tommy Hagenes.

Powered by Labrador CMS