SAMMEN: Tommy Hagenes viser bilder som illustrerer hvordan det skal arbeides i Proptech Innovation – folk fra alle deler av verdikjeden sammen rundt samme bord.

Sammen om eiendomsteknologi

Bergenserne har gått sammen for å bli flinkere på eiendomsteknologi – proptech.

Published Last updated

Bergenserne har gått sammen for å bli flinkere på eiendomsteknologi – proptech.
– Alle skal med, sier Anders Brekke i Proptech Innovation. Han deler arbeidstiden sin mellom boligbyggelaget BOB og den ferske organisasjonen. 14 selskaper gikk sammen og stiftet Proptech Innovation i fjor.
– Nå er vi blitt 45 medlemmer, forteller Brekke.Medlemmene i klyngen Proptech Innovation spenner fra Sfty til Fjordkraft, fra Handelsbanken til Sweco.

– Hele hovedessensen har vært at samarbeid og innovasjon er noe denne bransjen trenger. Vi må få til et økosystem for innovasjon i eiendomsbransjen. Særlig med fokus på eksisterende bygningsmasse: Hvordan kan den oppgraderes og gjøres smartere? sier Anders Brekke.

Alltid samarbeid

Tommy Hagenes i Energy Control er rådgiver for proptech- og sensorikkselskaper samtidig som han bygger opp felles lokaler for dem som vil arbeide smart med eiendom og teknologi.

– Proptech Innovation har et uttrykk som skal bra: Vi skal alltid samarbeide, og så skal vi konkurrere når vi må, sier han.– For å være med i klyngen er det én ting som gjelder: Man skal bidra og dele. Det går ikke å være med som gratispassasjer uten å dele.

Skal vokse

For mange er det en uvant måte å tenke på, men Anders Brekke forteller om stort engasjement.

– Vi kunne vært enda flere hvis vi bare hadde hatt en større administrasjon. Vi har nesten 100 interesserte, men vi fikk ikke tid til å reise rundt og holde møte med alle før sommeren, sier han.

I dag har Proptech Innovation en prosjektleder pluss at Brekke bruker kanskje halve arbeidstiden sin på den. Nå har den begynt å arbeide for å få på plass en fast daglig leder.

Eiendomsteknologi er et hett tema internasjonalt. I fjor forklarte finanstidsskriftet Forbes hvordan både eiendomsportaler og annen programvare, sensorer, materialer og produksjon er en del av proptech-begrepet.Investeringene i sektoren har passert 100 milliarder kroner. Eiendomsforvalterne ser muligheter i alt fra å ta bedre vare på leietagerne til å spare penger på energi og markedsføring, forklarer Forbes.

– Dette skal dreie seg om hele verdikjeden. Det er når vi kobler opp infrastrukturen, de spennende startupsene og de beste løsningene at det beste kommer ut. PwC er for eksempel en av de siste som har meldt seg inn – de jobber masse med kunder med smarte bygg, sier han.

Bredde

Også Hagenes peker på bredden blant medlemmene:
– Klyngen har medlemmer fra byggherre til konsulent til leverandør. På workshopene har vi med byggherrene som må betale for noe nytt, leverandørene som kan være med og utvikle det og viktige nøkkelspillere som BIR, BKK og Fjordkraft, som sitter med grunndata, sier han. BIR og BKK er henholdsvis renovasjonsselskapet og kraftselskapet i regionen.I tillegg til hovedjobben – teknologisk innovasjon for å få til endringer i hvordan boliger og kommersielle eiendommer kjøpes, selges, leies, utvikles, bygges og driftes – arbeider noen av medlemmene i Proptech Innovation sammen for å finne ut hvordan ny teknologi kan gjøre det enklere å utvikle hele områder.

Stor proptech-konferanse

INNLEDER: Ole Petter Novsett står bak verdens minste sensorer og kommer på internasjonal konferanse i Bergen.

I september arrangerer Proptech Innovation internasjonal konferanse om eiendomsteknologi, med solide innledere. Hit kommer internasjonale navn som Maya Gal i Okapi, Sumeet Jain fra 7 Global Capital og Michelle Littlefield fra Stanford-universitetet, og også innledere som Siri Gomnæs Børsum i Google, Bjørn Andreas Wentzel i Cisco og Ole Petter Novsett i Disruptive Technologies.Proptech Innovation Conference arrangeres 24. september på Scandic på Flesland.

Powered by Labrador CMS