BLI SETT: Varmepumpekonferansen 2020 retter fokus på synlighet. Hvordan bli sett?
BLI SETT: Varmepumpekonferansen 2020 retter fokus på synlighet. Hvordan bli sett?

– Det hjelper ikke å være flink hvis ingen vet om deg

– Digital synlighet er en forutsetning for å lykkes med varmepumper. Dette tar vi på alvor på Varmepumpekonferansen 10. mars, forteller Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening.

Published

Som informasjonsansvarlig vet Gulbrandsen godt hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til digital synlighet i konkurransen om oppmerksomhet.
– Vi har invitert noen skarpe digitale hoder fra RED Performance til å snakke om digital synlighet og sosiale medier under fagdagen på konferansen, opplyser han.

Dette er særlig relevant for alle som jobber mot boligsegmentet, enten det er luft-til-luft-varmepumper eller varmepumper for vannbåren varme.

Lær av solcellebransjen

Markedsføring og synlighet handler også om å skape begeistring og entusiasme.
- Solcelle-bransjen har lykkes med dette, og vi tror vi som bransje har noe å lære av grepene de har gjort. Derfor kommer solcelle-gründer Andreas Thorsheim i Otovo, sier Gulbrandsen.

I tillegg har fagdagen en rekke tekniske temaer som R32 og sikkerhet, siste nytt om F-gass og kjøling i boliger. Fagdagen er tredelt: luft-til-luft-varmepumper, varmepumper for vannbåren varme i boliger, og næring.

Gull i gamle varmepumper

– Sirkulærøkonomi er også med, for som alle andre i byggebransjen må vi ta utfordringene med gjenvinning på alvor, sier Gulbrandsen. Det handler ikke bare om trygg og riktig nedtapping av kuldemedier.

– Gamle varmepumper inneholder en rekke ulike materialer som kan gjenvinnes, så vi må sørge for å håndtere dem riktig, understreker Gulbrandsen.

Varmepumper + plusshus = sant

På veien mot nullenergi- og plusshus er det vanskelig å komme utenom varmepumper. Dette er et av temaene på fagdagen for næring,
– LowEx-prosjektet hadde høye ambisjoner om å utvikle supereffektive termiske energisystemer. Vi får høre fra Tor Helge Dokka i Skanska hvordan det gikk, opplyser Gulbrandsen. Også erfaringer fra pilotprosjektet Lia barnehage vil bli presentert.

Drivere mot 2030

Etter fagdagen er det tid for å løfte blikket – mer presist mot 2030. Onsdag 11. mars handler konferansen om politikk, rammevilkår og de viktigste driverne for markedet, som Klimakur 2030, effekttariffer og lønnsomhet, og energibruk og effekttopper på sikt

– Vi har fått med oss en rekke dyktige foredragsholdere, blant andre Alice Gaustad i Miljødirektoratet, Ane Torvanger Brunvoll i NVE, Birgitte Ramm i Multiconsult, Ida Bryn i Erichsen & Horgen – og som vanlig Nejra Macic og Bjørn Birkeland fra Prognosesenteret, forteller daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Mer om programmet og påmelding finner du på varmepumpekonferansen.no.

Powered by Labrador CMS