REKORD: Flere søker seg til rørleggerfaget enn tidligere. I år har 895 ungdommer søkt på 596 elevplasser.

RØRLEGGERYRKET

Over 300 kommer ikke inn: – Dette øker statusen til yrket

Aldri har flere ønsket å bli rørlegger – og i år er det 300 søkere som ikke kommer inn. Men det betyr ikke at det blir flere skoleplasser på studiet. – Oversøking er er kvalitetsstempel, sier Eli Heyerdahl Eide.

Published

Rørleggerlinja er mer populær enn noen gang, både blant jenter og gutter.

Ifølge en pressemelding fra RørNorge opplever rørleggerfaget for tredje året på rad en rekordøkning og hele 26 prosent flere jenter enn i fjor ønsker seg til faget.

– Dette er helt fantastisk, sier Eli Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene Norge og prosjektleder for rekrutteringskampanjen «Bli Rørlegger».

Flere søkere enn plasser

Rørleggerlinja har en vekst i antall søkere på 9,2 prosent sammenlignet med fjoråret, 895 ungdommer vil bli rørleggere, 72 av dem er jenter og det er rekord.

Nylig ble det samlede søkertallene til landets videregående skoler til skoleåret 2023/24 offentliggjort, og der var det altså flere gode nyheter for rørleggerlinja.

Til Nemitek forteller Eide om hvorfor hun tror interessen for rørleggerfaget og de 596 elevplassene er økende.

– Det er selvfølgelig flere årsaker, både at det er et spennende fag og at bedriftene er meget velvillige til å motta lærlinger. Vi får også tilbakemelding fra faglærerne i faget om nivået i klassene er i ferd med å endre seg og at det absolutt er «lov å være flink». Det er positivt for læringsutbytte, vi får flinkere lærlinger og faget får en slags eksklusivitet. Oversøking blir et kvalitetsstempel, legger fagsjefen til.

Eli Heyerdahl Eide er fagsjef hos RørNorge.

Eide sier det i tillegg er fint å kunne fortelle folk som allerede er i rørbransjen, at det nå for tredje året på rad er «all time high» i antall søkere.

– Høye søkertall er en bekreftelse for dem om at de har valgt riktig yrke og det øker statusen blant de yngre.

– Burde det opprettes flere plasser til rørleggerfaget, når vi ser på disse tallene? At det er noen som ikke blir rørleggere fordi de ikke kommer inn?

– Ikke i utgangspunktet, selv om det i år altså er 300 søkere som ikke kommer inn. For å si det på en litt annen måte: Jeg tror ikke advokatbransjen er veldig bekymret for alle som ikke kommer inn på jus-studiet hvert år. Det at det er vanskelig å komme inn, gjør det derimot mer attraktivt. Det er viktigere for oss at de som tar rørleggerfaget faktisk får læreplass i bedrift etterpå, sier Eide.

– Noe de gjør?

– De aller fleste får lærlingeplasser etter skolen, og det er vi veldig glade for, sier hun.

Ikke lenger i 1983

Blant rekrutteringsvirkemidlene til RørNorge, er også en egen nettside kalt blirørlegger.no.

Der fortelles det mye om noe av det du trenger for å bli rørlegger, blant annet teknisk innsikt, være glad i mennesker og det presiseres også at «Du trenger ikke å være verdensmester i diktanalyse, men du må kunne lese og skrive».

– Hvorfor trenger man egentlig ikke være verdensmester i diktanalyse?

Hun smiler litt.

– Det med diktanalyse var vår litt morsomme måte å fortelle at du trenger noen teoretiske grunnferdigheter for å fungere som samfunnsborger, og det gjelder også når du skal bli rørlegger. Det å være rørlegger i 2023 er nemlig noe helt annet enn det var i 1983. Det er blitt et mye mer teknisk yrke, med flere kompliserte fagområder, og mye større sjanse for at noe går feil, sier Eide.

Som et eksempel drar hun fram kjøkkenet, som på flere måter er blitt «det nye tekniske rommet».

– Du må vite hva du driver med, når du for eksempel skal bygge vannskadesikre systemer. Alt dette krever også en evne og vilje til å ta til seg denne lærdommen og det er det jeg mener med grunnkompetanse, sier hun.

Flest voksenlærlinger

Rundt 60 prosent av rørleggere tar i dag for øvrig to år på videregående skole, og deretter 2,5 års læretid for å få svennebrev. Og blant de resterende 40 prosenten er det mest voksne.

– De desidert fleste er voksenlærlinger. Vi har for eksempel mange unge kvinner som har lyst til å gjøre noe annet. De har kanskje bakgrunn fra butikk eller helsevesenet, og gjerne turnusarbeid som passer dårlig med familiesituasjonen. I tillegg er det nok noen som blir overrasket over hvor bra lønna er som rørlegger, avslutter Eli Heyerdahl Eide.

Fakta

  • 38 skoler i Norge tilbyr utdanning i rørleggerfaget
  • Det er totalt 596 elevplasser
  • For skoleåret 2023/24 er det 895 søkere til rørleggerlinja
  • 72 (8 prosent) av søkerne er jenter (mot 57 i fjor)
  • Rørentreprenørene Norge (RørNorge) er en bransjeorganisasjon i BNL og NHO, med over 630 medlemsbedrifter
  • 13 opplæringskontor samarbeider med RørNorge om oppfølging av rørleggerlærlinger
  • Til sammen er det 2.187 rørleggerlærlinger i Norge, 7,7 prosent er kvinner

Kilde: RørNorge

Powered by Labrador CMS