LÆREMESTER: Knut Jensen er rørleggermesteren som har fått både Oslo kommunes fagopplæringspris og Rørnorges pris som årets lærebedrift.

Rørlegger – et fag å bli gammel i

Du er rørlegger for å være rørlegger, ikke fordi faget er en mellomstasjon på vei til noe helt annet. Både bransjen og myndighetene gjør den feilen å snakke for mye om hva annet du kan bli, mener sjefen for årets lærebedrift.

Published

– Jeg vet ikke om vi gjør noe spesielt?

Knut Jensen tenker seg om. Det er blitt flere priser for lærlingsatsingen hos Eriksen & Jensen. Men sjefen har ikke noen komplisert filosofi.
– Vi prøver å være medmennesker, sier han.

«Vi», ikke «jeg».

Ikke «jeg», men «vi». Det er en del av firmakulturen. Snakker du på vegne av firmaet, er du «vi», ikke «jeg».

– Vi er tydelige på hva vi ønsker at folk skal lære. Vi må gi folk oppgaver som de føler at de ikke er kapable til å ta på seg, men vi vurderer at de er det. Dessuten må det være lov å gjøre feil! understreker Jensen.

I fjor fikk Eriksen & Jensen Oslo kommunes fagopplæringspris. I år ble rørleggerbedriften på Frysja kåret til Årets lærebedrift i Rørentreprenørene Norge. Blant annet trekkes det frem hvordan lærlinger som ikke har fungert i andre bedrifter, får prøve seg og gjerne gjennomfører med glans.

Saklig ris

– Jeg er veldig opptatt av at man ikke skal ha en autoritær lederstil. Spesielt hvis du skal gi ris, skal det være saklig, sier Knut Jensen. Det hender han får kjeft for å være for tålmodig med folk. Samtidig tror han at kollegene kjenner på at jobben er trygg.

– Det jeg kan gjøre, er at jeg signaliserer en lederstil. Men dette har vel så mye å gjøre med lærlingene, rørleggerne og den kulturen som er i bedriften. Det er de som gjør jobben, sier han.

Livet hos Eriksen & Jensen er ganske forutsigbart. Siden Pål Eriksen og Knut Jensen startet bedriften i 1986, har den stabilisert seg godt med 32–33 ansatte, akkurat nå fra sju land. Seks av dem er lærlinger; to til er nettopp ferdige med svennebrevet. Nok jobb har det vært hele tiden. Bare i én liten periode på 1990-tallet har det vært noen permitteringer.

Rørleggerfaget

Eriksen & Jensen har arbeidet i prosjektmarkedet hele tiden. Aldri i privatmarkedet, alltid med større entreprenører som kunder. Akkurat nå bygger firmaet blant annet boliger rett over veien for kontorene sine. Tradisjonelt har det vært mest kontorer og næringsbygg.

– Vi driver kommersiell virksomhet som går så noenlunde, som Jensen sier det.

Samtidig slår han et slag for rørleggerfaget som et fag å bli gammel i:
– For oss er det primære å ansette folk som finner seg til rette og gjør en god jobb. Det er ikke noe mål at alle skal bli baser eller ingeniører. Vi gjør en feil når vi hele tiden fremstiller rørleggerfaget som noe du kan begynne i for å bli noe annet etterpå, sier han.

– Vi er der for rørbransjen og rørleggere. Det er en profesjon som du kan leve godt med til du blir pensjonist. Jeg omtaler meg selv som rørlegger, selv om jeg har tatt en utdannelse etterpå. Hovedpoenget er at du er rørlegger, ikke at du skal bli noe annet. Det er en feil som også myndighetene gjør, sier Knut Jensen.

Powered by Labrador CMS