Digitalt kurs

Utsatt frist for F-gass-sertifikat

Miljødirektoratet (MD) utsetter fristen for å fornye F-gass-sertifikatet til 1. september på grunn av koronakrisen. Flere tusen personer har fortsatt ikke fornyet.

Published Last updated

Opprinnelig frist for fornyelse var 1. juni. Miljødirektoratet skriver nå på sine nettsider at fristen for å fornye sertifikat for F-gass er utsatt tre måneder.

«Mange har meldt seg opp til eksamen våren 2020 for å fornye sertifikatene sine. På grunn av situasjonen med fare for koronasmitte, er eksamenene for tiden avlyst eller utsatt. Vi vil derfor utsette fristen for å fornye f-gass sertifikatet.»

Kan bli ytterligere utsettelse

På nettsidene står det at Miljødirektoratet før sommerferien vil gjøre en ny vurdering av om det er behov for ytterligere utsettelse.

– Alle som har sertifikat som er mer enn fem år gammelt oppfordres imidlertid til å melde seg opp til eksamen så snart eksamenssentrene åpner igjen, skriver departementet.

Fra Isovator får Nemitek opplyst at det er om lag 2600 personer som har F-gass-sertifikat fra juni 2015 eller tidligere, og som nå må fornye dette.

– Om lag 490 av dem har så langt fornyet. Det gjenstår altså et betydelig antall, sier daglig leder Lisbeth Solgaard i Isovator.

Fleksibelt opplegg

Man kan gå kurs for å få oppdatert kunnskapene mange steder. NemiTek tilbyr nettbasert undervisning.
– Det er en fryktelig situasjon vi er kommet i, og vi har stor medfølelse med alle som på en eller annen måte er rammet av koronakrisen, sier aktivitets- og kompetansesjef Thomas Fransrud i NemiTek og fortsetter:
– Vi i NemiTek ønsker til enhver tid å være en ressurs for bransjen, gjennom sosiale og faglige møteplasser. Det sosiale aspektet er blitt satt på pause, og vi vil gjøre det vi kan for å tilrettelegge best mulig i tiden fremover. Vi har spilt inn pensumet for å avlegge eksamen for resertifisering av F-gass sertifikatet på film. Nettkurset er delt opp i flere moduler slik at de som nå trenger å resertifisere seg kan få kunnskapen akkurat når og hvor de vil.

Om lag 50 personer har så langt tatt kurset gjennom Nemitek. Fransrud tror antallet vil øke sterkt framover, både på grunn av smittefare og på grunn av praktiske problemer med å følge et kurs i sommermånedene. Det vil for mange handle om å bli resertifisert i tide.

Det er også en rekke andre aktører som tilbyr slike kurs, for eksempel Novap og Brødrene Dahl. Isovator har på sitt nettsted en oversikt over godkjente eksamssentere, og de fleste av dem tilbyr også kurs.

Varierte emner

Det er Svein Gaasholt som tar deg gjennom pensumet i NemiTek-kurset. Det omhandler alt som kreves av kunnskaper i for å kunne bli resertifisert i kategori 1, 2, 3 eller 4.

– Du får en god forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer, om systemer og prosesser, drift og vedlikehold, aktuell HMS, relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av F-gasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse, heter det blant annet i kursbeskrivelsen.

Kurset skal gi et solid grunnlag for å bestå den teoretiske eksamenen, blant annet med jevnlige oppgaver underveis. Eksamen avlegges for øvrig ved et Isovator-godkjent senter etter kursets slutt.

Her kan du lese mer om kurset.

Powered by Labrador CMS