Kuldeproblemer for koronavaksine

Norge har kjøpt 3,3 millioner doser koronavaksine av Pfizer og BioNTech. Hvordan de skal distribueres etter ankomst til Norge, er en uløst hodepine.

Published Last updated

Transport i mindre mengder ut til sykehus eller vaksinasjonssentre er ikke noe problem.

– Vi kan levere lavtemperatur frysebokser til oppbevaring i minus 85 grader. De fås i størrelser fra syv til 300 liter, forteller daglig leder Terje Nybø i Ullstrøm Fepo.

Det finnes også utleiecontainere på markedet, men de er gamle og benytter svært miljøskadelige kuldemedier.

Hvordan laste om?

Det store spørsmålet er hvordan store containere skal åpnes og innholdet stykkes opp når de kommer til Norge. Med en gang vaksinene tas ut av den kalde oppbevaringen, starter nedbrytingen, og vaksinen er holdbar bare i noen dager. Vaksinen kan ikke fryses ned igjen.

– Jeg har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) og spurt dem hvordan de har tenkt å håndtere den kritiske fasen, når transportbeholderen åpnes og vaksinene skal pakkes i mindre kvanta til sluttdestinasjonene. Svaret er at de ikke vet ennå, sier leder Armin Hafner i Norsk Kjøleteknisk Forening (NKF).

Han ser for seg at ompakkingen bør skje i egne rom som holder svært lav temperatur, med temperatursluser man går gjennom. Han forteller at de i Japan har slike fryserom for oppbevaring tunfisk:

– De bruker faktisk luft som kuldemedium, og luft er et helt kurant arbeidsmedium ved så lave temperaturer.

Trenger mellomlagring

Hafner ser for seg et antall slike sentraler rundt om i landet hvor vaksinene kan mellomlagres og pakkes om i mindre kvanta.

Et annet moment i denne diskusjonen er at man må passe seg for å bli for avhengig av tørris som kuldemedium. Tørris er sært vanlig å bruke for medisinske forhold og vi spille en stor rolle i distribusjonen av koronavaksine. Men hvis tørris skal brukes over hele verden, kan det medføre at man går tom. Det gjorde man i Europa bare for noen år siden.

– Kuldebransjen står klar til å bidra til at helsemyndigheten i Norge kan distribuere denne verdifulle vaksinen uten at noen doser går til spille. NKF kan gjerne koordinere dette arbeidet og kommunisere spesifikasjoner rundt slike systemer til bransjen, om FHI ber om støtte, framholder Hafner.

Powered by Labrador CMS