Slik kan ventilasjon stoppe koronasmitte

Ventilasjon og kortere økter kan stoppe det aller meste av koronasmitten. Her er tallene fra stua, restauranten og klasserommet. De viser hvor mye skikkelig ventilasjon betyr.

Published

Det er aerosolene som er problemet, og det er ventilasjon som er løsningen. Verdens helseorganisasjon, WHO, mener at koronaviruset kan spre seg på tre måter:

Store og små dråper

Små dråper fra smittede som kommer inn i munnen, nesen eller øynene til andre som befinner seg mindre enn en meter unna. Enda mindre dråper – aerosoler – som sprer seg i rom og holder seg svevende der folk oppholder seg en stund. Og flater som en som er smittet, har tatt på eller hostet mot og lagt igjen smitte på.

Dråpene kan unngås med avstand. Flatene unngås med håndvask eller sprit. Men aerosolene – de dråpene som er mindre enn 100 mikrometer i diameter og kan sveve rundt i flere timer – dem er det verre å få bukt med.

Den spanske avisen El País har brukt internasjonal forskning for å sette tall på hva som kan gjøres og hva tiltakene betyr. I tre forskjellige situasjoner: En stue med seks mennesker, en bar eller restaurant med tre ansatte og 15 gjester – og et klasserom med en lærer og 24 elever. Her er tallene:

Hjemme

Seks mennesker oppholder i et hjem. En av dem er smittet. Situasjonen er svært så reell: Svært mange smittes i hjemmet eller på besøk hos venner eller familie.

De seks holder samtalen i gang. Praten gjør smittefaren større. Den som snakker, slipper ut ti ganger så mange partikler som den som er stille. Den som roper eller synger, slipper ut femti ganger så mange partikler. Hvis en smittet roper eller synger i et rom i en time, slipper vedkommende ut 1500 smittsomme doser.

Hvis de seks som sitter i stua sammen, snakker høyt og engasjert sammen i fire timer, kommer de fem øvrige til å bli smittet. Uansett om de holder trygg avstand. Hvis de bruker munnbind, kommer fire av dem til å bli smittet. Munnbind alene hindrer ikke smitte hvis eksponeringen for aerosolene med virus varer så lenge.

Hvis de seks bruker munnbind, reduserer samværet til to timer og ventilerer rommet, derimot, så faller smittefaren under én av de fem friske i rommet. Det vil si at i noen tilfeller smittes én, i andre tilfeller ingen.

På restaurant

En bar eller restaurant har halvert den normale kapasiteten. Det er 18 personer der – 15 gjester og tre ansatte. Vinduene er lukket, og det er ikke noen mekanisk ventilasjon. En av gjestene er smittet.

Slik er beregningene gjort:

El País har brukt modellen Covid Airborne Transmission Estimator, som professor Jose-Luis Jimenez på University of Colorado Boulder i USA har utviklet og lagt ut på nett til fri bruk.

Beregningene er en illustrasjon, og de viser et gjennomsnitt. Det nøyaktige antallet vil ikke være likt fra gang til gang.

Tallene er hentet fra en spansk avis. Det betyr at de ikke er tilpasset norske krav til ventilasjon. Risikoen er mindre i bygninger som er bygd i henhold til de siste versjonene av den norske tekniske forskriften, tek.

Hvis det ikke er tatt noen forholdsregler, så kommer 14 av gjestene og de ansatte til å være smittet etter fire timer. Hvis alle bruker munnbind, synker antallet til åtte.

Hvis lokalene er ventilert og oppholdstiden reduseres, kommer bare én av dem som oppholder seg på restauranten, til å bli smittet.

I klasserommet

På skolen er risikoen størst hvis læreren er den som smittet, siden det er læreren som snakker mest. Etter to timer i et klasserom med en smittet lærer og 24 friske elever, kommer 12 elever til å bli smittet. Hvis alle bruker munnbind, synker antallet til fem. Flere eksempler fra virkeligheten viser at det ikke spiller noen rolle om de sitter tett ved eller langt unna den som er smittet: Aerosolene sprer seg i hele rommet.

Hvis klasserommet ventileres hele tiden, enten med åpne vinduer eller mekanisk, og timen avbrytes etter en time for å lufte ut, faller risikoen dramatisk. Da kommer bare én elev til å bli smittet.

Powered by Labrador CMS