STATUSHEVING: Ingen tvil om at ventilasjonsbransjen er samfunnskritisk viktig, ifølge bransjetopp Marco Buoni.

Koronaen gir ventilasjons-løft

Koronakrisen har fått verden til å forstå at ventilasjon er viktig. – Luftstrømmen kan være en løsning, ikke et problem, sier bransjepresident Marco Buoni.

Published Last updated

Buoni leder den europeiske air condition- og kjøleforeningen Area, der VKE er norsk medlem. På Chillventa-messen, som i år måtte flyttes fra Nürnberg til nett, fastslo han at pandemien ikke bare har vist at ventilasjon er viktig i seg selv. Nei, den har også ført til at flere har funnet ut hvor viktig bransjen er.

Luftløsning

– Da Europa stengte, ble vi pekt ut som kritisk viktige. Vi må være der for å kjøle den maten som alle trenger, sier Marco Buoni. Area-presidenten er til daglig teknisk direktør for det italienske varmepumpe- og kjøleopplæringssenteret Galileo.

– Covid har vært en utfordring for oss, men den har vist at sektoren vår er svært viktig. Det forstår alle i samfunnet nå, sier Buoni. Fra hjemlandet trekker han frem hvordan staten nå betaler folk for å montere varmepumpe, som et tiltak for å få landet i gang igjen etter koronaen. Samtidig forteller han hvordan mediene har kontaktet medlemmene rundt i Europa for å få dem til å forklare hvor viktig luftsirkulasjon er.

– Verden er sårbar. I en global verden ser vi hvor viktig trygghet og energi er. Luftstrømmen fra ventilasjon kan være en løsning, ikke et problem, sier Buoni.

Ti prosent varmepumper

Generalsekretær Thomas Nowak i den europeiske varmepumpeorganisasjonen EHPA mener at det er på høy tid at bransjen skrur opp tempoet i endringene. Ekstra penger fra myndighetene bruker lang tid på å komme ut til dem de er ment for, så da må bransjen handle.

– Vi kan gjøre mye mer enn vi tror. Vi driver fremdeles med håndbrekket på og mener at «vi kan ikke elektrifisere alt, derfor må vi holde på den fossile energien». Men det jeg vet fra vår egen bransje er at i dag bruker rundt ti prosent av den europeiske bygningsmassen varmepumper. Kjøling er ikke like bra, men vi må jo huske at «varmepumpe» bare er navn på en teknologi som tilbyr varme og kjøling, sier Nowak.

Powered by Labrador CMS