VOKSER: Administrerende direktør i K. Lund, Torkild Korsnes, er fornøyd med at selskapet vokser, men skulle gjerne sett at bunnlinjen var bedre.
VOKSER: Administrerende direktør i K. Lund, Torkild Korsnes, er fornøyd med at selskapet vokser, men skulle gjerne sett at bunnlinjen var bedre.

ARBEIDSLIV

Aldri hatt like stor ordrereserve

De kan se tilbake på tidenes høyeste omsetning og har aldri hatt større ordrereserve. Det ser lyst ut for K. Lund.

Published

– Verdenssituasjonen er ustabil, men vi har mange prosjekter som skal sparkes i gang, og som vi faktisk tror kommer til å bli realisert. For vår del ser det derfor lyst ut og per nå har vi faktisk en rekordhøy ordrereserve på mellom 250 og 300 millioner kroner, sier administrerende direktør i K. Lund, Torkild Korsnes.

Ikke helt fornøyd

K. Lund er et av landets eldste rørleggerfirmaer. Selskapet ble etablert i 1874 av Knut Henrik Holtermann Lund. De er i dag tungt involvert i prosjekt- og næringsmarkedet, men har også en rekke oppdrag for private kunder. Samlet omsetning endte i 2021 på vel 197 millioner kroner, noe som er «all time high» og opp fra 169 millioner kroner i 2020.

Resultatet henger imidlertid ikke helt med. Selskapet har de siste årene stort sett levert resultater på mellom 10 og 20 millioner kroner, men i 2021 endte det på 6,4 millioner kroner før skatt. Vi må faktisk helt tilbake til 2002 for å finne et svakere resultat. Da satt selskapet igjen med vel en halv million før skatt, av en omsetning på knappe 60 millioner kroner.

– Vi måler oss ikke på omsetning, men på resultat. Fjoråret var langt under det vi pleier å levere, derfor er jeg ikke helt fornøyd, sier Korsnes.

Han forteller at noe av forklaringen har å gjøre med økte kostnader knyttet til korona, men de hadde også en flytteprosess som kostet oss litt.

– I tillegg hadde vi for få prosjekter med god margin og for mange med dårlig margin. Summen av dette blir et resultat vi ikke er fornøyd med, sier Korsnes.

Viktigst å utvikle seg

En av grunnene til at Korsnes er misfornøyd med et resultat på 6,4 millioner kroner er at de som selskap har en del drivere som de måler seg på. Når resultatet blir hengende etter, så har de ifølge han ikke lyktes i å komme i mål på disse driverne.

– Kall det drivere eller utviklingsområder. Vi har de siste 10-15 årene doblet omsetningen og blitt et selskap med tett på 200 millioner i omsetning. Det har vi ikke blitt fordi vi hadde en plan om det, men fordi vi har blitt flinkere. Målet vårt er å være selskap hvor vi dyrker en filosofi om å utvikle spesialister, ikke poteter, sier Korsnes.

Han forteller videre at de skal være til stede i alle deler av markedet, noe som gjør dem i stand til å tilby fast ansatte medarbeidere et bredt utvalg av utfordringer.

– Dette er viktige drivere for oss, og som vi styrer virksomheten etter. Vi skal utvikle oss. Derfor er vi også opptatt av lærlinger, og har de siste årene doblet antall lærlinger. Dette er viktig for rekruttering til bransjen og oss selv, men også en del av vårt samfunnsansvar, sier Korsnes.

Når det gjelder fjorårets økonomiske resultat, så er ikke direktøren i tvil, de skal opp igjen på et mer normalt nivå.

– Klart vi skal opp igjen. Hvor mye det blir får vi vente å se. Det er mye usikkerhet for øyeblikket, men vi er i en god posisjon, har dyktige folk i alle ledd, og gjør det vi kan for å utvikle oss videre, sier Korsnes.

Uforutsigbar situasjon

Direktøren beskriver Trondheims-markedet som godt, men forteller at de er opptatt av å spre aktiviteten, slik at de ikke har for mange prosjekter inn mot samme segment og oppdragsgiver.

– Det tar ned eksponering mot enkeltkunder og segmenter, noe som gjør oss mindre sårbare. Vi opplever imidlertid markedssituasjonen i Trondheim som god. Det er god aktivitet og vi har både gode kunder og konkurrenter, sier Korsnes.

Det som imidlertid ikke er forutsigbart, er verdenssituasjonen og om varene de bestiller faktisk kommer. Det er med andre ord ikke utviklingen i det lokale markedet som uroer direktøren, men faktorer langt utenfor deres kontroll.

– For vår del er ikke usikkerheten knyttet til om prosjektene blir realisert eller hva varen kommer til å koste, men om varen faktisk kommer, sier Korsnes.

Powered by Labrador CMS