SAMMEN: De sitter i styret i den nye foreningen – fra venstre Line Ekroll Dyb, Øystein Kjellsen, Thorbjørn Theie og Frank Olsen. I tillegg er Kai Johnsen med i styret.

ARBEIDSLIV

Kjedene går sammen

Rørleggerkjedene går sammen i den nystiftede Foreningen Vvs-Organisasjonene Norge. – Det er en interesseorganisasjon, forteller styreleder Frank Olsen.

Published Last updated

En interesseorganisasjon på vegne av kjedene og de større bedriftene som ønsker å delta. Slik beskriver Olsen den nystartede foreningen.

Taus foreløpig

Han vil ikke si så mye offentlig om foreningen ennå – meningen er at den skal ut med pressemelding og mer informasjon kommende uke.

– Men utgangspunktet er det arbeidet som er gjort med grunndataene. Der samarbeidet vi, og dette er en naturlig forlengelse av det samarbeidet, sier Olsen.

– På denne måten vil vi sikre bransjen en stemme i alle fora, sier han – men vil helst ikke ha mer oppmerksomhet om saken før foreningen går ut med en pressemelding kommende uke.

Produktdata

Det er fjorårets samarbeid om produktdata mellom rørleggere og leverandører, som var starten på det som nå er blitt en helt ny forening der de største og sterkeste rørentreprenørene er med. Det begynte med misnøye med at et produkt med et NRF-nummer kan få tre forskjellige navn på veien fra leverandøren via grossisten til rørleggeren.

– Det vi ønsker, er å gjøre produktdata tilgjengelige på smartest og enklest mulig vis for rørleggere og forbrukere, sa Olsen den gangen.

– Prosjektet er drevet av et felles ønske i bransjen om at alle produkter har gode produktdata og at disse produktdataene kan brukes aktivt av alle på enklest mulig vis, understreket han.

Bak arbeidet lå foreningen PDT Norge, som arbeider for at produktdata struktureres og leveres på en felles måte. PDT står for «produktdatamal». I PDT Norge er det daglig leder Bjarne Haugland i VA og VVS produsentene VVP som representerer bransjen.

– Ikke maktkamp

Da samarbeidet om produktdata ble kjent, var Frank Olsen opptatt av å få frem at det ikke handler om politisk debatt eller maktkamp mellom leddene i bransjen.

– Det handler egentlig bare om å sørge for at produktdataene er tilgjengelige gratis for norske rørleggere og forbrukere, uttalte han.

Nå vil ikke styrelederen si så mye om hvordan den nye organisasjonen kommer til å plassere seg i bransjen og om den kommer til å konkurrere med andre bransjeorganisasjoner. Han henviser til pressemeldingen som Foreningen Vvs-Organisasjonene Norge skal komme med.

Rørkjøp-sjef Frank Olsen er altså styreleder i den nye foreningen. Nestleder Line Ekroll Dyb er sjef for Konekta, den tidligere Norsk Rørallianse.

I styret sitter ellers toppsjefene Thorbjørn Theie (VVS Norge), Øystein Kjellsen (VB) og Kai Johnsen (VVS Eksperten).

Powered by Labrador CMS