Møter og avklaringer blir utelukkende holdt der bedriften har god plass - men helst via telefon eller mail. F.v. Prosjektleder Rasmus Larsen, prosjektansvarlig Christian Lien og daglig leder Espen Eriksen i Gregersen AS.
Møter og avklaringer blir utelukkende holdt der bedriften har god plass - men helst via telefon eller mail. F.v. Prosjektleder Rasmus Larsen, prosjektansvarlig Christian Lien og daglig leder Espen Eriksen i Gregersen AS.

RørNorge-bedrifter tar smittevern på alvor

94 prosent av rørbedriftene mener smitteverntiltak i bedriften er viktig, over halvparten mener det er svært viktig, viser en undersøkelse blant RørNorges medlemmer.

Published Last updated

94 prosent av rørbedriftene mener smitteverntiltak i bedriften er viktig, over halvparten mener det er svært viktig, viser en undersøkelse blant RørNorges medlemmer.

– Dette er gode nyheter. Rørbedrifter tar smittevern på alvor. Disse svarene stemmer overens med vår opplevelse. Våre medlemsbedrifter gjør det de kan for å holde hjulene i gang. Da er smittevern viktig. Klarer vi å forhindre spredning av smitte, da er det mulig å jobbe. Godt smittevern skaper trygghet for både håndverker og kunde, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.
Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Undersøkelsen er den sjuende NHO-undersøkelsen etter korona, denne gangen fanger den også opp ordrereserven.

Dramatisk for bransjen

– 64 prosent opplever ordrenedgang, sammenlignet med fjoråret. At mer enn halvparten av dem har en reduksjon på mer enn 25 prosent er dramatisk. For disse bedriftene ligger det an til at en av fire jobber eller mer forsvinner. Skjer det, så er det dramatisk for bransjen i lang tid fremover, poengterer Røiseland.

RørNorge-lederen mener det nå er viktig at prosjekter og arbeidsoppgaver holder planlagt fart i både i offentlige prosjekter og private prosjekter.
– Hver kommune i dette landet må sørge for å igangsette prosjekter, hvis de vil beholde en håndverksnæring i sine kommuner. Dette er ikke tidspunktet for en "vente å se"-holdning. Prosjekter må i gang.

Rørentreprenørene Norge har sammen med Nelfo og VKE foreslått å redusere momsen og gi støtte til energitiltak for private.
– Vi krysser fingrene for at næringsministeren gjennomfører tiltakene og slik hindrer oppbremsing i privatmarkedet, sier Røiseland.

Powered by Labrador CMS