SVENNEPRØVER: Faglig leder Ole Petter Ratvik (t.v.) og daglig leder Petter Krigsvold i den nye prøvestasjonen i Trøndelag. Her kan seks svenneprøver pågå samtidig.

REKRUTTERING

Derfor lykkes Trøndelag med lærlinger

Besøk på ungdomsskoler. Info på sosiale medier og utdanningsmesser. Det er noen av triksene til Rørentreprenørenes Opplæringskontor i Trøndelag for å nå fram til ungdommene, og dermed skaffe flere lærlinger til bransjen. De lykkes.

– Det aller viktigste for oss, er at vi finner lærlinger som brenner for faget. Som virkelig vil bli rørlegger. Dette har vi lyktes med. Bedriftene har lærlinger som vil utvikle seg og bli flinke fagfolk. Det ser lyst ut for fremtiden, sier Petter Krigsvold som er daglig leder for Rørentreprenørenes Opplæringskontor i Trøndelag og daglig leder for Rørentreprenørene Norge Trøndelag.

Han understreker at det er et samspill med mange som fører til oppturen i bransjen.

– De videregående skolene er flinke til å rekruttere. Fagbevegelsen gjør en viktig jobb. Det samme gjør grossistene, understreker Krigsvold.

Målbevisst

– Hele rørleggerbransjen i Trøndelag har jobbet målbevisst i lang tid, mange år, for å få flere lærlinger i rørleggerfaget. Det sier Andreas Hellem som er styreleder i Rørentreprenørenes Opplæringskontor i Trøndelag.

Opplæringskontoret gir info om faget til ungdom der ungdommene er. De har vært på besøk på alle ungdomsskolene i Trøndelag. De viser fram faget på sosiale medier. De deltar på forskjellige utdanningsmesser, alt fra små messer på skolene til den store utdanningsmessen som var i Trondheim Spektrum i februar i år.

Status

– Vi har gjort mye for å øke statusen til faget og fjerne fordommer, både blant ungdommene og foreldrene. En ny klasse Rørfag vg2 i Trondheim har også hjulpet.

– Bransjen ønsker å ha lærlinger. Det er ofte den beste måten å rekruttere på i en bransje hvor det er vanskelig å rekruttere fagfolk, sier Hellem.

Opplæringskontoret i Trøndelag har 220 lærlinger fordelt på deres 72 bedrifter. Bedriftene tok inn 60 nye lærlinger i 2021, 74 i 2022 og om lag 60 i fjor. Cirka en tredel av lærlingene i Trøndelag er voksenlærlinger. Disse har opptil fem års læretid.

Før 2021 var det mange færre lærlinger.

Til ungdommen

Rørleggerbransjen har også merket nedgang i byggebransjen det siste året. Men det har ikke ført til dårligere rekruttering til faget i Trøndelag hittil.

– Mange opplæringskontorer i Norge er flinke til å rekruttere nye fagfolk, på lik linje med Trøndelag. Trøndelag har vært kjempeflinke ved at de har vært mye ute på skoler og snakket med ungdommer. Jeg tror det viktigste er at de har vært på ungdomsskolene. Vi må få ungdommene som går på ungdomsskolen til å forstå at rørlegger er et godt valg, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i RørNorge. Hun er også ansvarlig for rekrutteringskampanjen BliRørlegger.

Tilhenger

Opplæringskontoret i Trøndelag har lagd et baderom på en tilhenger. Når de besøker skolene, kan elevene se hvordan et baderom ser ut inne i tilhengeren. Rørlegger Kathrine Horghagen (29) var med og besøkte alle ungdomsskolene i Trøndelag, med rørleggertilhengeren, fram til koronaen kom i 2020.

– Det var veldig artig å se at det funket. Mange var nysgjerrige på faget, sier hun.

To år senere var det rekordmange jenter som gikk vg2 rørfag i Trøndelag. Nå jobber hun som rørlegger i tillegg til at hun er med i prøvenemnda i Trøndelag.

Ny prøvestasjon

Antall lærlinger i Trøndelag er blitt så mange, at Rørentreprenørenes Opplæringskontor har bygd ny prøvestasjon for fire millioner kroner på sitt verksted på Vestre Rosten i Trondheim. Nå kan seks lærlinger ta svenneprøven samtidig. Det er dobbelt så mange som tidligere.

  • Prøvestasjonen er bygd opp slik at det går an å utføre alle typer prøver på hver enkelt av de seks stasjonene. Både svillene i gulvet og platene på veggene kan skiftes.
  • Alle prøvestasjonene er tilkoblet varme og sanitær, slik at det blir ordentlig testing.
  • Det er skuffer under gulvet slik at de kan legge gulvvarme.
  • Det er også bygd et pauserom med kjøkken og kjøleskap og et eget møterom.

Når det ikke er svenneprøver i prøvestasjonen, blir den brukt til blant annet kurs.

NY PRØVESTASJON: I bakgrunnen ser vi rør-reolene. Bak prøvestasjonene er det bygget delelager. Området foran stasjonen er riggområde hvor lærlingene har arbeidsstasjonene under prøven.

Flaskehalsen

Flaskehalsen i utdanning av rørleggere, er antall læreplasser.

– Selv om det er mye som tyder på bedre tider, så kan nedgangen i byggeaktiviteten i 2024 gi vanskeligheter med tanke på å skape nye læreplasser. Det er svært viktig at bedriftene fortsetter å ta inn lærlinger for at vi skal møte fremtiden med en solid og kompetent rørleggerbransje, sier Hellem.

De oppfordrer bedriftene å ta inn skolelærlinger i år, slik at de unngår at elever fra videregående skole blir stående uten læreplass. Voksenlærlingene forsvinner ikke selv om de må vente noen måneder ekstra.

– Vi er fast bestemt på å utdanne mange nok rørleggere, sikre at bransjen blir robust i fremtiden, sier Andreas Hellem.

Powered by Labrador CMS