NORSKLEDET: Van Ha Doan og Maria Råken i Kompa har ledet arbeidet med en europeisk standard for vannbehandling.

SANITÆR

Nå blir det krav til vann i lukkede anlegg

Hvordan skal vannet være? Svaret er bare noen uker unna. Snart kommer den europeiske standarden for vann i lukkede energianlegg, men før den tid kommer en egen, norsk veileder.

Published

Mindre korrosjon, mindre sløsing og mer varme. Det er poenget med den nye standarden for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg.

Det er fem år siden Van Ha Doan var på norgesturné for å lære bort vannbehandling og ettersyn, i regi av det som den gangen het VVS-foreningen. Nå er resultatet klart: En helt ny standard. Norsklaget, men den skal gjelde i hele Europa.

Byråkratiet er ikke helt ferdig ennå. Den endelige standarden kommer sannsynligvis i løpet av året, forteller Doan. Men før den tid kommer den norske veilederen.

Komplett vannbehandling

– Standard Norge bestemte at den kan publiseres når vi vet at det ikke kommer flere endringer i standarden. Så kan den heller henvise til det fremtidige kravet. Det vil jeg tro at skjer rett etter påske, sier han.

Den 57 sider tykke veilederen definerer hva som er «komplett vannbehandling» for både nye og gamle anlegg.

– Vi vil prøve å gjøre det riktig fra første dag. Samtidig har vi en veileder både for dem som leverer produktene og for dem som skal bestille og eie, sier han.

Korrosjon

– Hensikten er å redusere risikoen for korrosjon og sikre kostnadseffektiv drift. Med dagens strømpriser er det flere og flere som har fokus på det. Da må riktig vannbehandling på plass. Korrosjon vil forstyrre alle komponentene i anlegget. Når standarden og veilederen er på plass, tror jeg det vil bli mye lettere å forholde seg til dette, sier Van Ha Doan.

Han forteller at også eiendomsaktører ønsker å få på plass standardkravene, i stedet for at hver enkelt leverandør skal komme med anbefalinger som det er vanskelig å sammenligne. Med standarden og veilederen har både anleggseieren og leverandørene noe å lene seg på, ifølge Doan.

– Vi merker at mange lurer på hvor langt vi har kommet. Flere ønsker å jobbe i forkant med å imøtekomme kravet, sier han.

Billigere lån

Når de nye EU-kravene, de som kalles EUs taksonomi, er på plass, blir det enda viktigere å dokumentere at anlegget er økonomisk og bærekraftig.

– Når vi dokumenterer at vannbehandlingen gir energibesparelse, er det med på å hjelpe anleggseiere med å oppfylle kravene fra taksonomien. På den måten kan de også få tilgang til billigere lån. Taksonomikravene kommer til å bli fremtredende i Norge, varsler Van Ha Doan.

– Vi merker hvordan vannbehandling har fått enda større gehør etter at strømprisene har gått opp. Det koster mye mer å drifte et varme- eller kjøleanlegg. Dette blir en omveltning i bransjen som vi jobber i: Vannbehandling kommer til å få større spillerom og større gehør, sier Van Ha Doan.

innvendinger fra andre land, sier han. KURS: Hvis du har vært med på NemiTek-kurs de siste fem årene, har du allerede lært det som står i den nye veilederen om vannbehandling, forteller Van Ha Doan.

Kurslærdom gjelder ennå

Og apropos kursene de siste fem årene:

– Hvis de som har vært på kurs i regi av NemiTek, følger det de har lært der, så oppfyller de kravene og veilederen. Det er fantastisk at vi ikke fikk innvendinger fra andre land, sier han.

Bransjestøtte

Arbeidet med den nye europeiske standarden er ledet fra Norge og støttet av den norske bransjen. – NemiTek har mye av æren, og det var der det hele startet, sier Van Ha Doan.

Den norske veilederen er utarbeidet av Maria Råken (Kompa), Van Ha Doan (Kompa) og Torstein Hovind Solhaug (Zijdemans Consult, tidligere Armaturjonsson).

De har fått innspill fra Rune Nordstrøm (IMI Hydronic Engineering), Ulf Larsen (Eptec), Henrik Rosenquist (Enwa), Jan Raanes (ABK-Qviller), Ove Gudding (Canes), Trond-Atle Asphjell (Niprox) og Robert Hagen (Lime Vannteknologi).

Powered by Labrador CMS