FORLENGES: — Denne avklaringen kom sent, men godt, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

RØRFAGET

Overgangsordningen forlenges: – Nå kan alle senke skuldrene

Ordningen med sentral godkjenning forlenges inntil en ny ordning er på plass. Det skjer blant annet etter påtrykk fra flere bransjeforeninger.

Vi har lyttet til innspillene vi har fått og for å sikre forutsigbare rammevilkår, blir overgangsordningen for Sentral godkjenning forlenget, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Overgangsordningen for Sentral godkjenning ble innført i 2016 og har blitt forlenget flere ganger. Planen var å avvikle ordningen 1. juli 2023.

– Sent, men godt

Denne avklaringen kom sent, men godt, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge i en pressemelding.

RørNorge er en av organisasjonene som har bedt om en avklaring og som har foreslått en forlengelse av ordningen. Noe de i lengre tid har jobbet for.

Vi er glade for at ordningen nå forlenges til et nytt system for godkjenning er på plass, og at det nå ikke settes nye frister som bare bidrar til å stresse bedriftene. Vi har hatt mange henvendelser det siste året fra bedrifter som lurer på hva som skjer etter 1. juli neste år. Nå kan alle senke skuldrene, sier Tobiassen.

Nå kan bedrifter som fikk Sentral godkjenning før 1.januar 2016 være trygge på at tidligere godkjenninger kan fornyes uten endringer.

Forutsigbarhet

Mange har ventet på oppfølging av forslagene fra det såkalte Byggkvalitetsutvalget som ble lagt frem like før pandemien slo til.

Foreløpig har ikke departementet kommet med noen forslag til oppfølging av rapporten, men kommunal- og distriktsministen opplyser at arbeidet er pågående:

– Departementet er i gang med oppfølging av forslaget fra Byggkvalitetutvalget. Å avvikle overgangsordningen før nye regler er på plass, vil særlig påvirke foretak som arbeider med vei- og grunnarbeid og vannforsynings- og avløpsanlegg. Det er derfor viktig å sikre forutsigbare rammevilkår for næringen fram til nye regler er på plass, sier Gjelsvik.

Kan fornyes uten endringer

Overgangsordningen betyr at foretak som fikk Sentral godkjenning før 1. januar 2016, kan være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer.

Ved søknad om endret godkjenningsområde eller tiltaksklasser, må derimot kvalifikasjonskravene fortsatt oppfylles fullt ut.

– Dersom ikke overgangsordningen hadde blitt forlenget, kunne det ført til svekket kapasitet på områder som er viktige for samfunnet. Dette kan være prisdrivende, og påvirke prosjekters framdrift. Derfor er det nå avgjort at overgangsordningen for Sentral godkjenning blir forlenget til nye regler er på plass. No kan foretakene bruke ressursene sine på å skape verdier, i stedet for å måtte uroe seg for denne saken, sier Gjelsvik.

Powered by Labrador CMS