IKKE SLIK: Det er ikke slike «rørleggere» privatkunden skal bruke. En ny kampanje forteller mer om hvordan de skal velge riktig.

ARBEIDSLIV

Oppdrar privatkunder til å velge seriøse rørleggere

Rørentreprenørene kjører kampanje for å få forbrukerne til å velge ekte rørleggere. – Litt av målet er å oppdra kunden, sier Marianne W. Røiseland.

Published

Hvis ikke rørleggeren har kompetanse i bunnen, tar du en risiko som kan koste deg dyrt.

Marianne W. Røiseland

Det er Tettpå-samarbeidet som går mer offensivt ut for å sørge for at privatkundene holder seg unna useriøse håndverkere.

Fra og med mandag er Tettpå ute med tre kortfilmer som ikke minst skal passe godt i sosiale medier.

Kriminell konkurranse

Flertallet av bedriftene i byggenæringen melder om at useriøs konkurranse er et problem. Ikke minst de små og seriøse bedriftene sliter med at kriminelle tar jobbene fra dem.

– Vi mener bestemt at Tettpå har bidratt til at dette problemet har blitt litt mindre, sier Vidar Sagmyr. Han leder Byggebransjens uropatrulje i Trondheim. Det var nettopp i Trondheim at idéen til Tettpå oppsto: Torgeir Strøm i Skatteetaten kontaktet byggebransjen for å få råd til hvordan en veileder for forbrukerne kunne bli best mulig.

Ringer søkere

Resultatet ble et samarbeid mellom Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og politiet der Skatteetaten tar kontakt med private som sender byggesøknad eller kjøper hus eller hytte. I løpet av praten får søkeren råd om hvordan det går an å sikre seg seriøse håndverkere til å gjøre jobben.

FORNØYD: Marianne W. Røiseland synes det er veldig flott at Skatteetaten har spurt Rørentreprenørene Norge om å bli med på den nye kampanjen.

– Tettpå har i ettertid vist seg å bli en stor suksess. Kommuner i landet står i kø for å innføre veilederen, sier Sagmyr.

Dyr risiko

Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge roser også Tettpå-samarbeidet.

– Velger du rørleggere som ikke er kompetente, kan det gå riktig galt, slår hun fast.

Rørentreprenørene er med på novemberkampanjen sammen med El- og IT-forbundet, Nelfo og Byggmesterforbundet.

– Hvis ikke rørleggeren har kompetanse i bunnen, tar du en risiko som kan koste deg dyrt, sier Røiseland. Hun tenker ikke bare på vannskader, men også på at det går ut over prisen når boligen skal selges.

Må tenke

– Dette er korte filmsnutter på kanskje 15 sekunder. Men jeg tror denne måten å kommunisere på funker. Hvis det blir oppmerksomhet rundt disse filmsnuttene, så kan det hende at de får folk til å tenke litt, håper hun.

Vidar Sagmyr peker på hvordan staten og kommunene også har interesse av at privatkundene velger seriøse bedrifter: Det gir økt skatteinngang.

– Stadig vekk får jeg påminnelser gjennom jobben min om hvor mye bedre kunder som kjøper håndverkstjenester, hadde lyktes dersom de hadde fulgt rådene i Tettpå-veilederen, sier han.

Senter nummer åtte

Alta har fått Norges åttende a-krimsenter.

– Opprettelsen vil gjøre etatene enda bedre rustet til å bekjempe arbeidslivkriminalitet i regionen, sa arbeidsminister Marte Mjøs Persen da hun åpnet senteret.

På senteret blir 18 ansatte fra politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Nav sittende sammen. De skal arbeide for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Senterleder Magnus Nilsen trekker frem byggenæringen som en av næringene som det blir viktig å følge med på også i Finnmark.

– De aller fleste aktørene er seriøse, og vi ser frem til et godt samarbeid, sier Nilsen.

Kort om Tettpå

Skatteetaten har avtaler med aktuelle kommuner og Kartverket om utveksling av data fra byggesøknader og hjemmelsoverganger.

Et serviceteam hos Skatteetaten ringer forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i de aktuelle kommunene. Serviceteamet mobiliserer, veileder og dyktiggjør forbrukerne i valget av håndverkere. De får informasjon om

  • hva de bør sjekke hos håndverksbedrifter
  • hvor og hvordan de sjekker åpne næringslivsdata
  • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
  • hvilke plikter og rettigheter de har som byggherre

Etter telefonsamtalen får forbrukerne en veileder med flere tips om temaet.

Veileder med tips om hvordan forbrukere velger seriøse håndverkere

Kilde: Skatteetaten

Powered by Labrador CMS