FORNØYD: Kontaktlærar Bjørn Frostad Solberg (f.v.), avdelingsleder Thora Stendal, assisterande rektor Stig Haldorsen og regionleder Oddmund Iversen i Carrier Refrigiation Norway AS er alle veldig glade for den nye linjen.

KULDE

Etterlyser verktøy til ny kuldelinje

For første gang på elleve år skal det utdannes kuldemontører i Bergen. Nå etterlyser skolen verktøy til den nye utdanningen.

Published

– Responsen har vært formidabel og vi har 14 primærsøkere til utdanningen, sier faglærer og kontaktlærer for den nye linjen, Bjørn Frostad-Solberg.

For første gang siden 2011 skal det altså utdannes montører i kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk i Vestland fylke. Utdanningen er lagt til Slåtthaug videregående skole. Alle som begynner på utdanningsløpet er garantert lærlingeplass ute i bedrift.

– Jeg har flere lærlingeplasser en elever. Samlet kunne jeg nok per nå tilbudt lærlingeplass til mer enn 20 elever, sier Frostad-Solberg.

Bransjen er overhappy

Mangelen på kuldemontører har vært stor i Vestland, og flere har gått ut og meldt om et «skrikende behov». Flere har sagt at de for å dekke behovet for lærlinger har de vært nødt til å hente elever fra andre fylker.

Leder for Bergen Kjøletekniske forening, Julian Hanssen, er svært glad for at den nye linjen endelig blir en realitet.

STORT BEHOV: Behovet for kuldemontører i Bergen har vært stort. Elever på Slåtthaug vgs., Johannes Fiskerstrand (f.v.), Christoffer Zeil og Sondre Sedal får innføring i den nye utdanningen til kuldemontører av kontaktlærer Bjørn Frostad Solberg.

– Vi har kjempet for dette i en del år, så at det nå skjer er virkelig gledelig, sier Hanssen.

Han er overbevist om at dette vil bidra betydelig til å løse de rekrutteringsutfordringene som har vært i Bergen de siste årene.

– Ja, det tror jeg. Det vil i alle fall være et veldig stort og viktig bidrag, sier Hanssen.

Allerede tilbake i desember 2020 tok Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) kontakt med fylkeskommunen for å se på muligheter for å få gjenopprettet opplæringstilbudet.

De fikk så med seg næringslivet, som garanterte for læreplassene.
– Bedriftene har vært veldig positive til dette initiativet og støtten har vært stor fra alle jeg har vært i kontakt med, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Nå har de altså blitt hørt og fra høsten utdannes det igjen kuldemontører i Bergen.

– Responsen har vært enorm. Bedriftene er overhappy over at det igjen etableres et slikt utdanningstilbud i Bergen, sier Frostad-Solberg.

Trenger mye utstyr

Frostad-Solberg forteller at de i disse dager er i ferd med å ferdigstille lokalene til den nye linjen, men at behovet for utstyr er stort.

– Vi trenger mye forskjellig, og jeg kommer til å invitere bransjen inn for å informere de mer konkret om hva vi trenger, men helt overordnet så trenger vi alt fra håndverktøy og manometer til utstyr for luftmengdemåling, sier Frostad-Solberg.

Han forteller at de også har fått inn noe air condition- og kjøleutstyr, men at de fortsatt trenger mye.

– Det er kort fortalt mye som skal på plass, sier Frostad-Solberg.

Hanssen fra Bergen Kjøletekniske forening, forteller at de også har vært med å gi en del utstyr til den nye linjen.

– Bergen kjøletekniske forening har en F-gass rigg, som vi har gitt til linjen, mot at vi også får bruke den ved behov. Den alene har en verdi på cirka 300.000 kroner. I tillegg har vi også tilbudt dem fordampere og kjøledisker. Vi gjør det vi kan for at dette skal bli så bra som mulig, sier Hanssen.

Et stort savn

Regionleder i Carrier Refrigiation Norway AS Oddmund Iversen er glad for at firmaet igjen kan få lærlinger fra fylket.

– Det er et veldig stort behov for fagfolk. Hordaland fylkeskommune hadde utdanninga til 2011, men den bla da lagt ned. I alle år har vi stått på barrikadene for å få utdanningen tilbake. Den har vært et stort savn. Lærlingene vi har tatt inn, har fått utdanning andre steder i landet. I vårt firma har vi hatt 22 lærlinger siden 2001. Nå er vi glade for at vi kan få lærlinger lokalt igjen, sier Iversen i en artikkel på Vestland Fylke sine nettsider.

Powered by Labrador CMS