OPPDATERTE: David Lund (til venstre) og Rolf Iver Mytting Hagemoen stadfester at varmepumpesalget i år ikke har falt med mer enn 11 prosent fra rekordåret 2019.

Solid salg av varmepumper

Salget av varmepumper i tredje kvartal i år holdt seg på samme nivå som i fjor. Dermed er fasit etter ni måneder minus 11 prosent fra rekordåret 2019.

Published

– Vi er fortsatt på linje med 2018 – det nest beste året noensinne for luft-til-luft-varmepumper, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (Novap).

Salget av varmepumper av typen luft-til-luft, det klart største segmentet, var svakt i første kvartal. Men kanonsalg i andre kvartal gjorde at de to kvartalene samlet sett var de nest beste noensinne, og dampen holdt seg altså i tredje kvartal.

Forventet nedgang

Onsdag presenterte Novap salgsstatistikk for tredje kvartal. Dermed viser salgstallene for årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor:

  • 10 prosent nedgang for luft-til-luft-varmepumper – altså salg på nivå med 2018.
  • 28 prosent nedgang for luft-til-vann-varmepumper – det vil si salg på nivå med 2016
  • 34 prosent nedgang for væske-til-vann-varmepumper ­– det vil si salg på nivå med 2015

Samlet for alle de tre markedene gikk salget ned med 11 prosent sammenlignet med rekordåret 2019.

– Luft-til-luft-varmepumper er fortsatt et sterkt marked, poengterer Hagemoen.

Han legger til at nedgangen er i tråd med de forventningene Prognosesenteret presenterte i fjor. Og det til tross for lave strømpriser, en mild vinter – og koronaviruset.

Hjemmesommer og oppussing

– Mange ferierte i Norge, men veldig mange brukte også sommeren på å pusse opp, sier senior makroøkonom David Lund i Prognosesenteret.

Byggevarehusene har hatt rekordvekst. Historisk lave renter ga mange nordmenn bedre kjøpekraft, og samtidig betød restriksjoner at det var færre ting å bruke penger på.

– Et usikkerhetsmoment er om vi har fått en forskyvning i salget av luft-til-luft-varmepumper, ved at folk bytter ut varmepumpe tidligere enn de normalt ville ha gjort. Det vet vi ikke, sier Hagemoen.

Unngår store investeringer

Luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper fortsetter nedgangen.

– Vanligvis er husholdningene tilbakeholdne med å gjøre store investeringer i krisetider, poengterer Lund.

Utskifting av oljefyr har vært en driver for økt salg av disse varmepumpene de siste årene.

– Vi vet at det fortsatt er oljefyrer som skal skiftes ut de neste årene, men ikke hvor mange. Erstatningsmarkedet blir større, og det er et potensial for å erstatte elkjeler i relativt nye bygg med vannbåren varme, sier Hagemoen.

Høyere strømpris og bedre Enova-støtte vil være positivt.

– Vi har jobbet for dobbel Enova-støtte, og skal gå i dialog med Enova framover, understreker Hagemoen.

I tillegg jobber foreningen med å påvirke utformingen av byggteknisk forskrift.

Stabilt på sikt

Lund fastslår at utsiktene for norsk økonomi er vesentlig bedre enn i april–mai. På sikt forventer Prognosesenteret et totalmarked på mellom 100 000 og 110 000 solgte enheter årlig.

– Det er et forholdsvis høyt nivå; det har vært mange år med ganske sterk vekst. Vi venter ikke noe videre vekst fra nivået i dag, sier Lund.

Boligmarkedet har gjort det bedre enn fryktet de siste månedene.

– En gledelig ting for varmepumper er at antall transaksjoner i bruktboligmarkedet er høyere i 2020 enn 2019. Det er når man flytter at man ofte gjør større investeringer i bolig, spesielt eldre eneboliger. Dette vil være en viktig driver for varmepumpemarkedet både i år og neste år, poengterer Lund.

Powered by Labrador CMS