LÆRLINGER: Lærlinger og studenter er viktige lesere av våtromsnormen, peker Thale Sofie Plesser på.

VÅTROMSDAGENE

Dårlig forarbeid ligger bak monteringsfeilene

SANDVIKA: Det er gjerne prosjektering og planlegging som ligger bak når rørleggeren gjør monteringsfeil. Det fastslår Sintefs Thale Sofie Plesser, som gjerne vil ha forslag til å forbedre Våtromsnormen.

Published

«Våtromsnormens høvding». Slik presenterte møteleder og tidligere fagsjef Bjørn Grimsrud seniorforsker Plesser da hun gikk gjennom normen på Våtromsdagene.

Gjennomganger

Thale Sofie Plesser forteller hvordan det nettopp har vært store gjennomganger av anvisningene både for avløpsinstallasjoner og elektriske installasjoner. Føringsveier for tappevann er blant det som diskuteres intenst nå om dagen. Hvordan skal det gå an å sørge for at rørleggeren kan gjøre jobben på en god måte?

Det er nemlig slett ikke alltid at det blir riktig, konstaterer Plesser.
– Det er mye som ikke er optimalt montert. Mye av det handler om håndteringen i forkant – ikke om den som står og monterer, understreker hun.

Rør-i-rør-råd

Anvisningen for rør i rør er et godt eksempel på hvordan det er mye som skal til for å gjøre alt riktig:

– Vi har anbefalinger rundt montering og planlegging for hvordan vi får til at disse rørene faktisk er utskiftbare. Det går ikke an å trekke innerrøret ut av varerøret hvis det er montert på uheldig måte. Bøyradiusen skal være minst fem ganger utvendig radius på varerøret, maksimal rørlengde skal være ti meter og maks antall bøyer skal være tre pluss den som du får i fordelerskapet, sier Plesser.

Hun trekker også frem god klamring som viktig.

Lange lister

– Sjekklistene for rørarbeidet i våtromsnormen, de er lange. Vi får ofte kritikk for at de er for lange og inneholder for mye. Men vi har med sjekklistene som et hjelpemiddel. De gir oversikt og er et godt utgangspunkt for systematisk gjennomgang av alle momentene i en jobb, sier hun.

Plesser minner om at mange av dem som leser våtromsnormen, er i opplæring. Studenter, elever, lærlinger.

– Derfor har vi med noen forklaringer. Om hvorfor det er lufting, for eksempel. For at de som skal komme inn i faget, kan skjønne hva de skal holde på med.

«Samordnet modernisering av bad i boligblokker» er et av de nyere bladene i normen.
– Det inneholder en lang tabell med henvisninger; det er en kjerneanvisning som kan brukes til å finne frem i normen, sier Plesser.

Nye normnettsider

Nå blir nettsidene med Byggebransjens våtromsnorm redesignet og får blant annet en versjonering. Dermed blir det tydeligere når en anvisning ble utgitt og når den er endret.

Endringer er det alltid snakk om, nemlig. Thale Sofie Plesser utfordrer alle som bruker normen, til å tenke på hvordan den kan forbedres.

– Vi blir oppmerksomme på forbedringspunktene ved at dere rett og slett tar kontakt med oss og sier fra, sier hun.

Powered by Labrador CMS