KJØLER VIDERE: Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk overlevde på Godalen videregående i Stavanger.

Reddet ventilasjonslinje

STAVANGER: Bare én søker ville lære kulde og ventilasjon i Stavanger. Da tok bransjen tak, og nå blir det flere fagfolk som kan kjøle maten i Rogaland.

Published Last updated

– Vi bor i matfylket Rogaland. Hvis ikke vi bygger kjøleanlegg, blir det ikke mat å levere, sier Rolf Kristensen.

Han er daglig leder i RK Teknikk i Stavanger. I mediene har han fortalt hvor bekymret han har vært når det har vært snakk om å legge ned linjen for kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk på Godalen videregående skole.

Én eneste søker

I vår var det kritisk. Én eneste søker hadde satt opp linjen som førstevalg. Inntaksnemnda i fylkeskommunen besluttet at tilbudet måtte legges ned med mindre bransjen kunne vise til et tydelig behov.

Det kunne bransjen. Tre måneder etter nedleggelsen hadde antallet søkere med denne linjen som førstevalg, økt fra én til 19. Linjen har 15 plasser.

Lærlinger

Kristensen snakker om nytt fokus på bransjen og gode tiltak. Dessuten tror han at det rett og slett har vært mange som ikke vet hva kuldefag er.

– Rogaland trenger flere med denne typen fagkunnskap, sier han. Ikke bare skal anleggene kjøle – de skal være miljøvennlige, også. Han viser til nye krav som bransjen må følge med på.

I neste omgang kan bransjen ta inn lærlinger, nå som linjen fikk fortsette. – Lærlinger er veldig viktige. De er den beste måten å rekruttere på, sier han.

Energisparing

Til Stavanger Aftenblad forteller regiondirektør Tone Grindland i NHO den samme historien: Kuldefaget er viktig.

– Det er sentralt i å sikre at vi får til den energisparingen og energieffektiviseringen som er nødvendig for å nå klimamålene. Dette vet bedriftene våre, og derfor har de stått på ekstra for å sikre denne linjen i Rogaland, sier hun.

Grindland er enig med Rolf Kristensen i en annen ting, også:

– Det kan hende navnet på linjen trenger en forklaring for å bli valgt av nye elever, sier hun. Hun peker på at to av tre bedrifter i fylket sitter med et udekket kompetansebehov.

Kompetansekamp

Fylkespolitiker Hanne Marte Vatnaland sitter i inntaksnemnda, som er utvalget som bestemmer hvilke linjer som skal startes opp og legges ned på de videregående skolene.

– Det er kamp om kompetanse for alle bransjer. Her må en være på for å trekke til seg ungdommer. En må få fortalt til ungdommen at Rogaland trenger mer kompetanse, sier Vatnaland til Stavanger Aftenblad.

Powered by Labrador CMS