KURSER: De har plass til 18 deltagere på hvert kurs, Einar Mehus (fra venstre), Baard Aas og Egil Risbø.

SANITÆR

Et marked verdt milliarder venter på rørleggeren

SKEDSMOKORSET: Rør for flere milliarder kroner ligger i bakken uten at rørleggeren kan arbeide med dem. Nå kan de ta ADK-kurs på Romerike.

Published

De vil lage et kompetansesenter for både bransjen og kommunene.

– Det er mange milliarder kroner som ligger under bakken og skal fornyes, sier Einar Mehus.

Nisje i markedet

Han er prosjektleder for det nye tilbudet som lar flere ta ADK1-sertifikat (ADK: Anlegg, drift og kontroll).

– For rørleggerfagets del er dette en nisje i markedet. De må kjenne sin besøkelsestid og være med og ta den tilbake, sier Mehus.

Det er ROR – Rørleggerbedriftenes opplæringskontor på Romerike – som står bak det nye kurstilbudet.

– Vi ønsker rørleggerne tilbake med kompetansen som er nødvendig for å få komme tilbake til rikdommene som ligger nedlagt i bakken. Det må satses mange milliarder på hovedledningene de kommende årene hvis vi skal få bukt med problemene, fastslår han.

PRAKSIS: I lokalene får ADK-kursdeltagerne prøve seg i praksis.

Lite om utejobben

Egil Risbø, pensjonert driftsleder for vann og avløp i Ullensaker kommune, har undervist på det første ADK-kurset hos ROR.

– Når rørleggerne utdannes i dag, handler det mest om innvendig arbeid. Boliger og industri. Det er veldig lite om det som er ute. Det eneste som de aller fleste har vært borti, er små stikkledninger inn til byggene. Når du kommer til større dimensjoner, slik som hovedledninger, får du mye lærdom ut av dette kurset, sier han.

– Det er sjelden du bruker samme rørleggeren på alt. Noen er gode inne i hus, noen på varme, konstaterer Baard Aas. Han er styreleder i ROR og til daglig sjef for Lunder & Aas Rørleggerservice på Jessheim.

Overvann

Det er en stund siden han gikk på ADK-kurs selv. Siden den gangen har for eksempel overvannshåndtering blitt et eget tema. – Det er viktig å ta hensyn til, sier han.

– Flere kommuner har innført egne normer hvor det er krav om at utbyggerne skal ta hånd om overvannet på egen eiendom. Og det er også andre dimensjoneringskrav, sier Egil Risbø.

Baard Aas snakker tilbakeslagsventilens sak når overvann, lekkasjer og flom blir et tema. Han er overrasket over at det ikke er et krav fra alle kommunene.

– De som bygger, vet ofte ikke om dette. Da er det viktig at rørleggeren har god kompetanse, sier han.

UTSTYR: Kurslokalene på Skedsmokorset har både nytt og gammelt utstyr, viser Egil Risbø

Egil Risbø har ti år bak seg på Gardermoen, i tillegg til de 30 årene i Ullensaker kommune. De som underviser på ADK-kurset, har nesten 120 års erfaring i VA-faget.

– Flyplassen har like mye i bakken av rør, kummer og pumpestasjoner som hele Skien kommune. Det spesielle er alle kjemikaliene som skal samles opp, forteller han.

Kommunekurs

Det var slett ikke bare rørleggere på det første kurset. Fra Rælingen kommune hadde VA-ansvarlig Morten Merli med seg flere kolleger. Når neste kurs er ferdig, skal alle som arbeider ute i felten for kommunen, ha tatt ADK-sertifikat. I og med at de skal kontrollere andre, så vil kommunen gjerne at de skal ha den samme kompetansen.

– Et skoleeksempel på hvordan det burde ha vært i alle kommunene på Romerike, sier Einar Mehus.

– Spesielt litt ferske ingeniører vil ha stor nytte av dette, mener Egil Risbø.

Baard Aas peker på en viktig utfordring for rørleggeren: Alt er ikke nytt. Plutselig står du der med ledninger som har ligget i 100 år og vet ikke hvordan du skal få koblet alt sammen. I praksislokalene som kursene bruker, ligger det både betongrør og siste nytt i utstyr.

– Nå venter vi på en kum slik at vi kan bygge opp litt mer av en modell for hvordan ting skal være, forteller Egil Risbø.

De fikk til kurset

De som har arbeidet med det nye ADK-kurstilbudet, er:

• Prosjektansvarlig Einar Mehus.

• Fagleder Svein Arne Kværner.

• Kurskoordinator: Ragnhild Berg Mehus.

• Arbeidsgruppe: Baard Aas, Frode Haraldsen og Einar Mehus.

• Lærere: Jostein Skjefstad, Knut Inge Fanneløb og Egil Risbø.

Powered by Labrador CMS